Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Alliance with Hell: Romans vs Armenians and Arabs

Aramazd, Armenian Journal of Near Eastern Studies, vol.13, no.2, pp.136-146, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ermeni Tarihçi Sebēos’un Türkçe Çevirisi ve Problemleri

Toplumsal Tarih Dergisi, no.310, pp.50-52, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Rise of Armenian Historiography in the Late Antiquity: Mythology and History

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.8, no.2, pp.1-12, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Geç Antik Çağ’da Ermeni Kilisesi’nin Kurumsallaşması

Asia Minor Studies, vol.7, no.1, pp.95-105, 2019 (International Refereed University Journal)

Geç Antik Çağ'da Savaş ve Barış: II. Constantinus vs II. Shapur

Tarih Okulu Dergisi, no.25, pp.697-718, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Moses khorenatsi ve Ermenilerin Milletleşme sürecinde mitolojik derinlik

Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, vol.1 (60), pp.212-222, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Orta Çağ’da Armenia “Coğrafyası”nın Şekillenmesinde Trabzon’un Entelektüel Etkisi

I. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 12 - 14 December 2019

A Second Apostata? Impious Papas in Christian History of Armenia

The 20th Australasian Association for Byzantine Studies Conference, Sydney, Australia, 19 - 21 July 2019

Kurgu ve Gerçek: Geç Antik Çağ’da Ermeni Tarihçiliğinin Düşünsel Temelleri

Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 13 April 2017

Alliance with Hell: Romans vs Armenians and Arabs

International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, Belgrad, Serbia And Montenegro, 22 - 27 August 2016 Sustainable Development

Ermeni Kilisesinin Kurumsallaşmasının Ermeni Kimliğinin İnşası Üzerindeki Etkis

I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, Muğla, Turkey, 22 - 24 October 2015

Geç Antik Çağ'da Ermeni Kilisesinin Doğuşu

I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, Muğla, Turkey, 22 - 24 October 2015, vol.1, no.1

Tax System and Accounting in Ancient Roman World

III International Conference on Luca Pacioli in Accounting History, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2013, pp.1371-1381

Books & Book Chapters

Eskiçağ Ermeni Tarihinin Ana Hatları

in: 1000. Yılında Türk-Ermeni İlişkileri, Mustafa S. Bilgin,Yıldız D. Bozkuş, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, pp.49-82, 2019