Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Formation of Network of Female Academics in Science

Engineering and Technology in Turkey (NETFA), Atina, Greece, 1 - 03 July 2013, pp.100-110

GELENEKSEL TÜRK KONUTUNDA SINIR KAVRAMININ ESTETİK AÇIDAN İRDELENMESİ

ULUSLARARASI SANAT/TASARIM ve ESTETİK KURAMLARI SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2011, vol.1, pp.156-161

Yapılı Çevrede Sınır-İnsan-Mekan İlişkisinin Değerlendirilmesi: Müstakil Konut Örneği

1. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 14 - 16 October 2010, vol.2, pp.173-178

Disiplinler Arası Ortak Dil: Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama

İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ 1. ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2007, vol.1, pp.8

Landmarks in the Formation of Trabzon City Center: Old and New Structures

Revitalising Built Environments: Requalifying Old Places for New Uses, IAPS-CSBE&Housing Network, İstanbul, Turkey, 12 October 2009 - 16 October 2007, vol.1, pp.58

Books & Book Chapters

İslamköy Geleneksel Konutlarının Yeniden İşlevlendirilmesinde İç Mekan Tasarım Önerileri

in: Kültürel Miras Değeri, Yerel Kimliği ve Köy Planlaması&Tasarımı Açısından İslamköy’ün Mevcut Durumu ve Geleceği, PROF.DR.ATİLA GÜL, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.347-376, 2020

KENT MOBİLYASI İLE ANLATILAN TARİH KONYA SİLLE ETKİNLİKLERİ: TASARIM YARIŞMALARI-WORKSHOP-SERGİ

in: KENT MOBİLYASI İLE ANLATILAN TARİH KONYA/SİLLE, Şebnem ERTAŞ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.147-199, 2017

KONYA/SİLLE HÜKÜMET CADDESİ MEVCUT KENT BİLEŞEN ve ÖĞELERİNİN TESPİTİ

in: KENT MOBİLYASI İLE ANLATILAN TARİH KONYA SİLLE, Şebnem ERTAŞ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.31-57, 2017

Kent Mobilyası ile Anlatılan Tarih Konya Sille Etkinlikleri: Tasarım Yarışmaları-Workshop-Sergi

in: Kent Mobilyası İle Anlatılan Tarih Konya/Sille, Şebnem ERTAŞ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.147-200, 2017

Karadeniz Teknik Üniversitesi

in: Türk Yüksek Öğretiminde Kadın Katılımı Üzerine Bir Araştırma, GÜLSÜN SAĞLAMER, MİNE S. TAN, HÜLYA ÇAĞLAYAN, Editor, CENKLER MATBAACILIK, İstanbul, pp.35-40, 2013

Other Publications

Metrics

Publication

79

Citation (WoS)

9

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

2

Project

10

Thesis Advisory

16

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals