Assoc. Prof. İLKNUR KAHRİMAN


Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği


Research Areas: Health Sciences, Nursing, Child Health and Diseases Nursing


Names in Publications: Kahriman,I.

Metrics

Publication

286

Citation (WoS)

145

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

133

H-Index (Scopus)

7

Project

13

Thesis Advisory

16

Open Access

141
UN Sustainable Development Goals

Announcements & Documents

Yaş Dönemlerine Göre Büyüme ve Gelişme
Lecture Note
11/8/2023

Yaş Dönemlerine Göre Büyüme ve Gelişme tablosu

YAŞLARA GÖRE BÜYÜME VE GELİŞME (1).....docx Creative Commons License

Solunum sistemi
Lecture Note
11/8/2023
Kas-İskelet Sistem Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı
Lecture Note
11/8/2023
Genitoüriner sistem
Lecture Note
11/8/2023
Gastrointestinal sistem
Lecture Note
11/8/2023
Çocuk sağlığı sorunları ve hemşirenin rolü
Lecture Note
11/8/2023

·        Çocuk sağlığı/pediatri kavramı

·        Çocuk sağlığına ilişkin göstergeler (Çocuklarda ölüm ve hastalık nedenleri, beslenme durumu, aşılanma durumu, ülkemizde çocukların eğitim durumu),

·        Ülkemizde çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik girişimler

·        Çocuk sağlığı hemşireliğinin amaçları,

·        Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinde temel kavramlar (Aile merkezli bakım, atravmatik bakım, primer hemşirelik, vaka yönetimi)

·        Pediatri hemşiresinin rolleri ve işlevleri

·        Çocuk ve Etik·        Çocuk sağlığı/pediatri kavramı

·        Çocuk sağlığına ilişkin göstergeler (Çocuklarda ölüm ve hastalık nedenleri, beslenme durumu, aşılanma durumu, ülkemizde çocukların eğitim durumu),

·        Ülkemizde çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik girişimler

·        Çocuk sağlığı hemşireliğinin amaçları,

·        Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğinde temel kavramlar (Aile merkezli bakım, atravmatik bakım, primer hemşirelik, vaka yönetimi)

·        Pediatri hemşiresinin rolleri ve işlevleri

·        Çocuk ve Etik

Çocuk Sağlığı Sorunları ve Hemşiren....pptx Creative Commons License

Endokrin
Lecture Note
11/8/2023
Hastaneye Yatmanın Çocuk ve Aile Üzerine etkileri
Lecture Note
11/8/2023
YD Beslenmesi
Lecture Note
11/8/2023
Yaş Dönemlerine Göre Büyüme ve Gelişme
Lecture Note
11/8/2023

Yaş Dönemlerine Göre Büyüme ve Gelişme

·        Büyüme ve gelişme kavramı, etkileyen faktörler, büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi ve hemşirelikte önemi, büyüme ve gelişmenin özellikleri ve evreleri

·        Büyüme ve gelişmeye etki eden faktörler

·        Yaşlara göre büyüme ve gelişme

Gelişim kuramları

Yaş Dönemlerine Göre Büyüme Gelişme....pptx Creative Commons License

Çocuk İhmal ve İstismarı
Lecture Note
11/8/2023

Çocuk İhmal ve İstismarı

Çocuk İhmal ve İstismarı (1).pptx Creative Commons License

YD Bakımı
Lecture Note
11/8/2023
Kronik Hastalığı Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı
Lecture Note
11/8/2023
Sağlıklı/Term Yenidoğan ve Hemşirelik Bakımı
Lecture Note
11/8/2023

Sağlıklı/Term Yenidoğan ve Hemşirelik Bakımı

·        Sağlıklı yenidoğanın özellikleri ve bakımı

·        Yenidoğanın değerlendirilmesi

·        Ekstrauterin yaşama uyum

·        Fiziksel değerlendirme

·        Yenidoğanın fizyolojik fonksiyonları

·        Yenidoğanın hemşirelik bakımı

·        Yenidoğanın besin gereksinimleri

·        Yenidoğanın kimliğinin belirlenmesi ve taramalar

Aile ünitesi ile bebek arasındaki ilişkinin başlatılması

yd bakımı ve değerlendirilmesi.pptx Creative Commons License

Uygulama dosyası
Lecture Note
3/22/2019
Değerlendirme formu
Other
3/22/2019
Uygulama kuralları
Other
3/22/2019
1. hafta yaş dönemlerine göre BG
Lecture Note
2/17/2019
YD Bakımı
Lecture Note
2/15/2019
NRP
Lecture Note
2/15/2019
YD değerlendirilmesi
Lecture Note
2/15/2019
1. hafta etik
Lecture Note
2/8/2019
1. hafta BG kuramlar
Lecture Note
2/8/2019
bebeklik dönemi
Lecture Note
11/13/2018
büyüme gelişme psikosoyal gelişim
Lecture Note
12/28/2017
büyüme gelişme psikososyal sorunlar
Lecture Note
12/28/2017
hasta güvenli-ilaç güvenliği
Lecture Note
12/28/2017
cinsel gelişim ve oyun
Lecture Note
12/27/2017
hasta ve çalışan güvenliği özellikli birimler
Lecture Note
12/7/2017
fiziksel gelişme
Lecture Note
11/9/2017
zihinsel gelişim
Lecture Note
11/9/2017
duyu organlarının gelişimi
Lecture Note
11/8/2017
nöromotor gelişim
Lecture Note
11/7/2017
Büyüme gelişme karışık
Lecture Note
10/11/2017
Büyüme gelişme karışık
Lecture Note
10/11/2017
Büyüme gelişme karışık
Lecture Note
10/11/2017
çocukluk dönemlerinde büyüme gelişme
Lecture Note
5/29/2017
Ağrı
Lecture Note
5/29/2017
final konuları
Announcement
5/18/2017
Gastrointestinal sistem
Lecture Note
5/18/2017
oksijen satürasyonu
Exam
4/12/2017
mesane katater
Exam
4/12/2017
mesane katater
Exam
4/12/2017
mesane katater
Exam
4/12/2017
gavaj
Exam
4/12/2017
GASTRİC ASPİRASYON
Exam
4/12/2017
TRAKEOSTOMİ BAKIMI
Exam
4/12/2017
OROFARENGEAL ASPİRASYON
Exam
4/12/2017
MESANE KATATER DEĞ
Exam
4/12/2017
ILIK UYGULAMA
Exam
4/12/2017
GÖĞÜS FİZYOTERAPİ
Exam
4/12/2017
FOTOTERAPİ
Exam
4/12/2017
BALON MASKE
Exam
4/12/2017
AĞIZ, GÖZ UYGULAMALARI
Exam
4/12/2017
solunum
Exam
4/12/2017
vücut sıcaklığı ölçümü
Exam
4/12/2017
karın çevresi ölçümü
Exam
4/12/2017
kalp atım hızı
Exam
4/12/2017
göğüs ölçümü
Exam
4/12/2017
boy ölçümü
Exam
4/12/2017
baş çevresi ölçümü
Exam
4/12/2017
kan basıncı ölçümü
Exam
4/12/2017
staj kuralları
Other
4/12/2017
Yaşlara göre büyüme gelişme
Lecture Note
4/11/2017
erikson
Lecture Note
4/11/2017
bg etkileyen faktörler
Lecture Note
4/11/2017
büyüme gelişme ile ilgili kavramlar
Lecture Note
4/11/2017
değerlendirme buruna ilaç uygulama
Exam
4/5/2017
göze ilaç uygulama değerlendrime
Exam
4/5/2017
Değerlendirme ID
Exam
4/5/2017
değerlendirme rektal
Exam
4/5/2017
kulağa ilaç uygulama değerlendirme formu
Exam
4/5/2017
ilaç memnuniyet değerlendirme formu
Exam
4/5/2017
değerlendirme topikal
Exam
4/5/2017
değerlendirme nebulazötör
Exam
4/5/2017
değerlendirme vastus lateralis
Exam
4/5/2017
değerlendirme SC
Exam
4/5/2017
değerlendirme oral
Exam
4/5/2017
IM Ventrogluteal bölge
Exam
4/5/2017
damar yolu açma
Exam
4/5/2017
ilaçlar2
Lecture Note
4/5/2017
süt çocuğu beslenmesi
Lecture Note
3/30/2017
deri hastalıkları
Lecture Note
3/30/2017
yenidoğan değerlendirme formu
Other
3/30/2017
Değerlendirme formu
Other
3/30/2017
kas iskelet sistemi
Lecture Note
3/30/2017
parenteral beslenme
Lecture Note
3/30/2017
genito üriner sistem
Lecture Note
3/30/2017
hematoloji
Lecture Note
3/30/2017
genetik
Lecture Note
3/30/2017
tip 1 diyabet
Lecture Note
3/16/2017
yenidoğanın canlandırılması
Lecture Note
3/16/2017
yenidoğanın bakımı 2
Lecture Note
3/16/2017
yenidoğanın bakımı 1
Lecture Note
3/16/2017
sıvı elektrolit-asit baz
Lecture Note
3/16/2017
istismar
Lecture Note
3/4/2017
solunum sistemi
Lecture Note
3/4/2017
yenidoğan hastalıkları
Lecture Note
3/4/2017
çocuk sağlığı sorunları
Lecture Note
3/2/2017
fiziksel gelişim bozuklukları
Lecture Note
3/2/2017
merkezi sinir sistemi anomalileri
Lecture Note
3/2/2017
nöroloji
Lecture Note
3/2/2017
ilaç uygulamaları
Lecture Note
3/2/2017
pediyatri hemşireliğine giriş
Lecture Note
3/2/2017
yüksek riskli yenidoğan
Lecture Note
3/2/2017

Education Information

2006 - 2012

2006 - 2012

Doctorate

Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

2005 - 2007

2005 - 2007

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı, Turkey

2000 - 2002

2000 - 2002

Postgraduate

Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

1987 - 1991

1987 - 1991

Undergraduate

Hacettepe University, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Tip 1 Diyabetes Mellitusu Olan Adölesanların Dünyası ve Bakım Veren Hemşirelerde Empati Geliştirme Sustainable Development

Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği

2007

2007

Postgraduate

Trabzon İl Merkezinde 6-12 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Bebek Bakımıyla İlgili Geleneksel Uygulamaları

Karadeniz Technical University, -, Halk Sağlığı

2002

2002

Postgraduate

Adölesanların Aileden ve Arkadaşlardan Algıladıkları Sosyal Desteğin Benlik Saygısına Etkisi

Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Eğiticilerin Eğitimi Sertifika programı

Education Management and Planning

Trabzon Üniversitesi

2019

2019

IBM SPSS Uygulamalı İleri Düzey İstatistiksel Veri Analizleri Kursu

Education Management and Planning

Eistatistik. KTÜ Koru Tesisleri Konferans Salonu. Trabzon

2018

2018

Eğitim Katılım Sertifikası

Education Management and Planning

KTÜ İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi.

2015

2015

Çocuk İstismarını Belirleme ve Raporlama Kursu

Health&Medicine

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

2015

2015

Nitel Araştırma-II Kursu

Health&Medicine

KTÜ. Sağlık Bilimleri Fakültesi Mesleki Eğitim ve Gelişim Birimi.

2015

2015

Nitel Araştırma-I Kursu.

Health&Medicine

KTÜ. Sağlık Bilimleri Fakültesi Mesleki Eğitim ve Gelişim Birimi.

2015

2015

Çok Değişkenli Biyoistatistik Analizler Kursu

Health&Medicine

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Mesleki Eğitim ve Gelişim Birimi.

2015

2015

Hemşirelerde Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Programı

Health&Medicine

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

2014

2014

Bebek Masajı Kursu.

Health&Medicine

Ege Üniversitesi

2014

2014

TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Alanında Proje Teklifi Hazırlama ve Yönetimi Teknikleri Kursu.

Education Management and Planning

Karadeniz Teknik Üniversitesi,

2013

2013

Çocuk psikolojisi ve gelişim sertifikası

Education Management and Planning

Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği

2013

2013

Çocuk Hastalıkları Sertifikası

Education Management and Planning

Sertifika Press

2013

2013

Tıp ilk yardım sertifikası.

Education Management and Planning

Sertifika Press

2013

2013

Alternatif tıp sertifikası

Education Management and Planning

Sertifika Press

2013

2013

Temel Psikoloji Sertifikası

Education Management and Planning

Psikologlar-Psikiyatrisler Derneği

2013

2013

English World Certificate

Education Management and Planning

Sertifika press

2013

2013

Nitel Araştırma Yöntemleri“ kursu.

Education Management and Planning

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

2012

2012

Hizmet İçi Eğitim Programı

Health&Medicine

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşirelik Bölümü

2012

2012

Mezuniyet Sonrası Nefroloji Hemşireliği Kursu

Health&Medicine

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlik Bilimleri Fakültesi

2010

2010

İş Sağlığı ve İş Güvenliği” Eğitimi

Education Management and Planning

KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi

2010

2010

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Programı. Uygulayıcı Eğitimi Kursu,

Health&Medicine

Sağlık Bakanlığı

2010

2010

Bilimsel Makale Yazımı Kursu.

Education Management and Planning

KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu. Trabzon

2010

2010

Neonatal Resusitasyon Programı Eğitici Eğitimi

Health&Medicine

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü AÇS/AP Şube Müdürlüğü

2010

2010

“Mezuniyet Sonrası Temel Diyabet Kursu”.

Health&Medicine

KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu

2010

2010

Kalitatif Araştırma Yöntemleri Kursu

Education Management and Planning

Yeditepe Üniversitesi Sağlık İçin sosyal bilimler derneği (SASBİL) İstanbul

2009

2009

Pediatride Hasta Güvenliği Kursu

Health&Medicine

2.Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Kongresi. Ankara

2008

2008

Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası

Health&Medicine

Sağlık Bakanlığı

2006

2006

İnsan İlişkileri-İletişim-Sunum Teknikleri Kursu.

Education Management and Planning

KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu,

2005

2005

Temel Biyoistatistik Kursu

Education Management and Planning

KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2003

2003

Who- University of Groningen. Student Assessment in Medical Education.

Education Management and Planning

Karadeniz Technical University

2001

2001

Hemşireler için mezuniyet sonrası Diyabet Kursu”.

Health&Medicine

Ulusal Diyabet Eğitim Grubu ve Diyabet Hemşireliği Derneği.

2000

2000

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Doğu Karadeniz 2’nci Diyabet Eğitim Kampı

Health&Medicine

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

1998

1998

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Doğu Karadeniz 1’nci Diyabet Eğitim Kampı

Health&Medicine

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

1995

1995

Eğitim Metodolojisi- Hizmet İçi Eğitim Belgesi (1. Sağlık Projesi Kasamında)

Health&Medicine

Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

1991

1991

Öğretmenlik Sertifikası

Education Management and Planning

Hacettepe Üniversitesi

Research Areas

Health Sciences

Nursing

Child Health and Diseases Nursing

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Trabzon Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Programı

2011 - 2013

2011 - 2013

Lecturer

Karadeniz Technical University, Trabzon Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Programı

1998 - 2011

1998 - 2011

Lecturer

Karadeniz Technical University, Trabzon Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Programı

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Vice Dean

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2020 - Continues

2020 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi

2017 - Continues

2017 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2014 - 2021

2014 - 2021

Erasmus Program Institutional Coordinator

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2017 - 2020

2017 - 2020

Head of Department

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2016 - 2019

2016 - 2019

Head of Department

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi

2015 - 2019

2015 - 2019

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2014 - 2017

2014 - 2017

Head of Department

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2011 - 2015

2011 - 2015

Board Member

Karadeniz Technical University, Trabzon Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

Non Academic Experience

1991 - 1998

1991 - 1998

Meslek dersleri öğretmeni

Ministry, Sağlık Bakanlığı, Akçaabat Sağlık Meslek Lisesi

1991 - 1991

1991 - 1991

Hemşire

Hospital, Özel Karadeniz Hastanesi, Acil

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Çocuk Hastalıklarında Semptom Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I

Postgraduate

Postgraduate

Çocuk Acil Hemşireliği

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Tezi

Postgraduate

Postgraduate

Çocuk Hastalıklarına İlişkin Sorunlar

Doctorate

Doctorate

Doktora Tezi

Postgraduate

Postgraduate

Çocuk Hastalıklarında Semptom Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Çocuk Sağlığı Hemşireliği-I-A

Undergraduate

Undergraduate

Halk Sağlığı Hemşireliği-I-A

Undergraduate

Undergraduate

Büyüme ve Gelişme

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-A

Postgraduate

Postgraduate

Çocuk Hastalıklarına İlişkin Sorunlar

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Tezi

Doctorate

Doctorate

Doktora Tezi-E

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

Hasta ve Çalışan Güvenliği

Doctorate

Doctorate

Tez İzleme-E

Postgraduate

Postgraduate

Çocuk Beslenmesi

Postgraduate

Postgraduate

Çocuk Hastalıkları Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemş-I

Doctorate

Doctorate

Yenidoğan Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması

Postgraduate

Postgraduate

Yenidoğan Sağlığı

Postgraduate

Postgraduate

Çocuk Hastalıklarına İlişkin Sorunlar

Undergraduate

Undergraduate

Büyüme ve Gelişme

Postgraduate

Postgraduate

Çocuk Beslenmesi

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II

Postgraduate

Postgraduate

Çocuk Acil Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Büyüme ve Gelişme

Postgraduate

Postgraduate

Çocuk Sağlığı Hemşireliği-I

Postgraduate

Postgraduate

Sağlıklı Büyüme ve Gelişme

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doctorate

Doctorate

Çocuk Hemşireliğinde Kanıt Temelli Bakım

Undergraduate

Undergraduate

Çocukluk çağı enfeksiyon hastalıkları

Undergraduate

Undergraduate

Ruh Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliği

Undergraduate

Undergraduate

Beslenme

Advising Theses

2016

2016

Postgraduate

Erken Term Bebeklerin Değerlendirilmesi

KAHRİMAN İ.

G.İnci(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Social Media Parenting: A Compilation on Parents’ Social Media Perspectives

Akkaya C., KAHRİMAN İ.

4. International Scientific Research And Innovation Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2022, vol.1, pp.333-338

2022

2022

POSITIVE AND NEGATIVE EFFECTS OF MEDIA ON CHILDREN

Tok S., KAHRİMAN İ.

4. International Scientific Research And Innovation Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2022, vol.2, pp.1373-1385

2022

2022

A Review on the Relationship Between Screen Time and Sleep Habits in Children.

DAL Ş., KAHRİMAN İ.

3. International Cappadocia Scientific Research Congress, Nevşehir, Turkey, 11 - 12 December 2022, pp.1043-1047

2022

2022

Awareness Levels of Child Development Students About Child Neglect And Abuse

GÖGER B., TUNCAY B., KAHRİMAN İ.

3. International Cappadocia Scientific Research Congress, Nevşehir, Turkey, 11 - 12 December 2022, pp.184-192

2022

2022

A Review on the Psychosocial Adaptation of Adolescents with Type 1 Diabetes

Dal Ş., KAHRİMAN İ.

3. International Cappadocia Scientific Research Congress, Nevşehir, Turkey, 11 - 12 December 2022, pp.1048-1052

2022

2022

Childhood Emergency Problems: Accidents And Nursing Approach

ARSLANTÜRK K., KAHRİMAN İ.

3. International Cappadocia Scientific Research Congress, Nevşehir, Turkey, 11 - 12 December 2022, pp.193-198

2022

2022

Roles of Fam,ily and Nurse in Explaning of Death to Children.

BORAN S., KAHRİMAN İ.

3. International Cappadocia Scientific Research Congress, Nevşehir, Turkey, 11 - 12 December 2022, pp.1024-1033

2022

2022

WHAT DO MOTHERS KNOW ABOUT SHAKED BABY SYNDROME?

SARI N., KAHRİMAN İ.

International Mediterranean Congress, Mersin, Turkey, 16 - 18 November 2022, pp.261-267

2022

2022

Mediatic Abuse of Child in Tiktok: Family Dimension

SARI N., KAHRİMAN İ.

International Mediterranean Congress, Mersin, Turkey, 16 - 18 November 2022, pp.268-274

2022

2022

Pediatri Hemşirelerinin Covid-19 Korkusunun İş Stresine Etkisi: Psikolojik İyi Oluşun Aracı Rolünün İncelenmesi

YILMAZ KURT F., KAHRİMAN İ., ÇOLAK B.

3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 15 October 2022, pp.137

2022

2022

Korunmaya İhtiyacı Olan 12-18 Yaş Grubu Çocukların Riskli Sağlık Davranışlarının ve Akran Baskısının Değerlendirilmesi

İYİ Z., KAHRİMAN İ.

3. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 15 October 2022, pp.185-186

2021

2021

IMMUNE STATUS AND INCREASING HAZARD VACCINE REJECTION IN OUR COUNTRY

Çolak B., Kahriman İ.

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 December 2021, no.1, pp.8-13 Sustainable Development

2021

2021

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SIK GÖRÜLEN KAZALAR: EV KAZALARI NEDENLERİ VE KORUMA YOLLARI

ÇOLAK B., KAHRİMAN İ.

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 December 2021, vol.2, pp.8-13

2021

2021

IMMUNE STATUS AND INCREASING HAZARD VACCINE REJECTION IN OUR COUNTRY

Çolak B., Kahriman İ.

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , Nevşehir, Turkey, 15 - 17 December 2021, vol.1, pp.14-19 Sustainable Development

2021

2021

INDIVIDUALIZED DEVELOPMENT CARE PRACTICES IMPORTANCE FOR PRETERM AND LOW-BIRTH BABIES: A LITERATURE REVIEW

Çolak B., Kahriman İ.

3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 October 2021, vol.1, pp.320-329

2021

2021

EVALUATION OF PEDIATRIC NURSES' PERCEPTIONS AND ATTITUDES REGARDING COVID-19 DISEASE

Çolak B., Kahriman İ.

3. Uluslararası Küresel Pandemiler ve Multidisipliner Covid-19 Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 October 2021, vol.3, pp.32-37 Sustainable Development

2021

2021

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ BENLİK SAYGISI VE ÖZ YETERLİLİK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

AKAYDIN A. E., KAHRİMAN İ.

4. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, Warszawa, Poland, 8 - 09 August 2021, vol.2, pp.375-385

2021

2021

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞIRELİĞİ DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIKLI YAŞAM BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ

BULUT E., AKSOY B., KAHRİMAN İ.

4. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, Warszawa, Poland, 8 - 09 August 2021, vol.2, pp.343-353

2021

2021

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİK KONUSUNDAKİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI

AKAYDIN A. E., KAHRİMAN İ.

4. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, Warszawa, Poland, 8 - 09 August 2021, vol.2, pp.366-374

2021

2021

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN PANDEMİ SÜRECİNDE DEPRESYON, ANKSİYETE, STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

AKSOY B., BULUT E., KAHRİMAN İ.

4. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, Warszawa, Poland, 8 - 09 August 2021, vol.2, pp.332-342

2021

2021

6-24 Aylık Bebeği Olan Primipar Annelerin Emzirme Motivasyonlarının Değerlendirilmesi

ÇOLAK B., GÖGER B., KAHRİMAN İ.

World Children Conference-II, Nicosia, Cyprus (Kktc), 21 - 23 May 2021, vol.2, pp.619-629

2021

2021

6-24 AYLIK BEBEĞİ OLAN PRİMİPAR ANNELERİN EMZİRME MOTİVASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Çolak B., Göger B., Kahriman İ.

WORLD CHILDREN CONFERENCE-II, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 21 - 23 May 2021, pp.619-629

2021

2021

6-24 Aylık Bebeği Olan Annelerin Anne-Bebek Bağlanma Düzeylerinin İncelenmesi

GÖGER B., ÇOLAK B., KAHRİMAN İ.

World Children Conference-II, Nicosia, Cyprus (Kktc), 21 - 23 May 2021, vol.2, pp.630-637

2020

2020

Children in Need of Protection

AKSOY B., KAHRİMAN İ.

3rd. International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Turkey, 8 - 11 December 2020, pp.199-204

2020

2020

Being The Child of a Parent With a Mental Problem

AKSOY B., KAHRİMAN İ.

3rd. International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Turkey, 8 - 11 December 2020, pp.198

2020

2020

EVALUATION OF NURSING STUDENTS ’ATTITUDES REGARDİNG CHILD RIGHTS

Çolak B., Kahriman İ.

Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020, pp.97-101

2020

2020

FEEDING OF BABIES WITH ONLY BABY’S MILK IN THE FIRST SIX MONTHS

Göger B., Kahriman İ., Çolak B.

Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7, Baku, Azerbaijan, 6 - 12 December 2020, pp.123-127

2019

2019

EVALUATION OF THE PRACTICES OF SAFE SLEEP PRINCIPLES OF MOTHERS WITH 0-1 AGE BABIES

ÇOLAK B., GÖGER B., KAHRİMAN İ.

INTERNATIONAL EUROASIA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCHES AND RECENT TRENDS-VII, Baku, Azerbaijan, 06 December 2019 - 09 December 2020, vol.2, pp.102-106

2020

2020

MOTHERS ’APPROACH TO SUPPLEMENTARY FOODS

Göger B., Kahriman İ., Çolak B.

Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020, pp.113-116

2020

2020

Attitudes of Nursing Student’s Towards Individuals With Special Needs

AKSOY B., KAHRİMAN İ.

4.ASIA PACIFIC International Modern Sciences Congress, Subic Bay, 12 - 13 December 2020, pp.651-661

2020

2020

Examination of Cyberchondria Levels of Nursing Students

AKSOY B., KAHRİMAN İ.

4.ASIA PACIFIC International Modern Sciences Congress, Subic Bay, 12 - 13 December 2020, pp.637-650

2020

2020

EVALUATION OF THE PRACTİCES OF SAFE SLEEP PRINCIPLES OF MOTHERS WİTH 0-1AGE BABIES

Çolak B., Göger B., Kahriman İ.

Congress on Scientific Researches and Recent Trends-7, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020, pp.102-106

2020

2020

Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarının ve Pediatri Hemşireliği Dersine İlgilerinin Değerlendirilmesi.

Kahriman İ., Çolak B.

1st Internatıonal Hazar Scıentıfıc Research Conference 18-20 September 2020 Baku, AZERBAIJAN., Baku, Azerbaijan, 18 - 20 October 2020, pp.749-760

2020

2020

Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Çolak B., Kahriman İ.

1st Internatıonal Hazar Scıentıfıc Research Conference 18-20 September 2020 Baku, AZERBAIJAN., Baku, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020, pp.765-775

2020

2020

Evaluation of Pediatrıcs Nursing Course and Child Liking Status of Nursing Students

KAHRİMAN İ., ÇOLAK B.

1st International Hazar Scientific Research Conference, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020, pp.749-760

2020

2020

Evaluation of The Emotional Intelligence Levels of Nursing Students

ÇOLAK B., KAHRİMAN İ.

1st International Hazar Scientific Research Conference, Baku, Azerbaijan, 18 - 20 September 2020, pp.765-775

2019

2019

ÇOCUKTA YABANCI CİSİM ASPİRASYONU ve KURTARICI UYGULAMALAR

İYİ Z., KAHRİMAN İ.

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019

2019

2019

ATEŞLİ ÇOCUĞA HASTANE ÖNCESİ YAKLAŞIM

İYİ Z., KAHRİMAN İ.

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019

2019

2019

Hastaların Manevi Bakım İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi

TORUN KILIÇ Ç., ÖZTÜRK H., KAHRİMAN İ., MERAL B., ÇOLAK B.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

2019

2019

Öğrenci Hemşirelerin Pediatri Uygulama Rehberi Hakkındaki Görüş ve Önerileri

Kaptan D., İnce G., KAHRİMAN İ.

I. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma (INCARE) Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2019

2019

2019

Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamalara İlişkin Görüşleri ve Çocuk Hemşirelerinden Beklentileri

İnce G., Kaptan D., KAHRİMAN İ.

I. Uluslararası Hemşirelik Bakımı ve Araştırma (INCARE), Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2019

2019

2019

Mülteci Olmanın Çocuk Sağlığına Etkisi ve Çocuk Hakları Kapsamında Değerlendirilmesi

İYİ Z., ÇOLAK B., KAHRİMAN İ.

1. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 March 2019

2019

2019

Mülteci Olmanın Çocuk Sağlığına Etkisi ve Çocuk Hakları Kapsamında Değerlendirilmesi

İYİ Z., ÇOLAK B., KAHRİMAN İ.

1. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 March 2019

2019

2019

ÇOCUKLARDA CİNSEL İSTİSMARIN BİLİMSEL LİTERATÜR İLEMEDYAYA YANSIMASI: YASALARDAKİ YERİ

ÇOLAK B., İYİ Z., MERAL B., KAHRİMAN İ.

I. ULUSLARARASI ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 23 March 2019

2019

2019

KAYIP ÇOCUKLAR

KAHRİMAN İ., KIRBAŞ Z. Ö.

I. ULUSLARARASI ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 23 March 2019

2019

2019

İNTERNET ARAŞTIRMALARINDAN KAYNAKLANAN SAĞLIKANKSİYETESİ: SİBERKONDRİ

Akpınar A., KAHRİMAN İ.

I. ULUSLARARASI ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 23 March 2019

2019

2019

ÇOCUKLARIN KAYBOLMA NEDENLERİ

KIRBAŞ Z. Ö., KAHRİMAN İ.

I. ULUSLARARASI ŞİDDETİ ANLAMAK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 23 March 2019

2018

2018

HASTALARIN MANEVI BAKIM İHTIYAÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI

Kahriman İ., Çolak B., Meral B., Torun Kılıç Ç., Babacan E., Öztürk H.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2018, pp.378-379

2018

2018

Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyeni İnanç Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İyi Z., KAHRİMAN İ., ULUTAŞDEMİR N.

1.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 December 2018

2018

2018

İştahsızlık Sorunu Olan Çocukların Annelerinin Bilgi Ve Tutumlarının Belirlenmesi.

KAHRİMAN İ., MERAL B., ÇOLAK B.

5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi., Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018 Sustainable Development

2018

2018

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Dersi Klinik Uygulamasına Çıkan Hemşirelik Öğrencilerinin Uygulama Öncesi Stres Düzeylerinin Ve Derse İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

İYİ z., KAHRİMAN İ.

5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 November 2018

2018

2018

Engelli çocuğa sahip ebeveynlerin iale yükü ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

ÇOLAK B., KAHRİMAN İ.

Uluslararası 4. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018

2018

2018

Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hekim Ve Hemşirelerin Çocuk İstismarı Ve İhmali Konusundaki Bilgi Ve Farkındalık Düzeyleri

kaptan D., KAHRİMAN İ., KADER Ş.

Uluslararsı 4. Adli Hemşirelik, 3. Adli Sosyal Hizmet, 2. Adli Gerontoloji Kongresi, Çorum, Turkey, 18 - 20 October 2018 Sustainable Development

2018

2018

0-6 yaş çocuklarda ev kazaları: Trabzon Örneği

KARADENİZ H., KAHRİMAN İ.

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 April 2018, pp.127

2018

2018

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Kaygı Düzeyleri.

OMAK D., KAHRİMAN İ.

26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26). Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC., Cyprus (Kktc), 14 - 18 April 2018

2018

2018

Erken Term Bebeklerin Değerlendirilmesi

İNCE G., KAHRİMAN İ., ÖZORAN Y., ASLAN Y.

26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26). Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC., Cyprus (Kktc), 14 - 18 April 2018

2017

2017

Türkiye’de Yenidoğan Ağrı Yönetimi İle İlgili Lisanüstü Tezlerin İncelenmesi.

ÇOLAK B., Özbey H., KAHRİMAN İ., MERAL B.

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2017)., Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017

2017

2017

Türkiye’de Hemşirelik Bakımıyla İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi.

ÇOLAK B., Özbey H., KAHRİMAN İ., MERAL B.

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2017), Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017

2017

2017

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan babaların yenidoğan bakımı konusundaki farkındalıklarının artırılması

KAHRİMAN İ., Özbey H.

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2017), Sakarya, Turkey, 7 - 08 December 2017

2017

2017

PEDIYATRI HEMŞIRELIĞI DERSINI ALAN ÖĞRENCILEREYÖNELIK YAPILAN WATSAPP UYGULAMASININDERS BAŞARILARINA ETKISI

KAHRİMAN İ., ÇOLAK B., MERAL B.

5.ULUSLARARASI 16. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

2016

2016

Investigation OfInternet Promotion /Ad OfInvitro Fertilization (Ivf) Application Centers In Turkey In Terms OfEthics

YEŞİLÇİÇEK ÇALIK K., KOBYA BULUT H., KAHRİMAN İ., DEMİRBAĞ B. C.

2nd International Health Care Management Conference, Wilkes- Barre, United States Of America, 11 - 14 October 2016, pp.45-46

2016

2016

0 6 yaş grubu çocuğu olan annelere ev kazalarının önlenmesine yönelik verilen eğitimin etkisi

KAHRİMAN İ., KARADENİZ H.

1. uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 October 2016

2016

2016

Çocuk Gözüyle Hemşire

ALTUNDAĞ S., ÇALBAYRAM N., KAHRİMAN İ.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi., 7 - 08 October 2016

2016

2016

0-6 Yaş grubu çocuğu olan annelere ev kazalarına yönelik verilen eğitimin etkisi

KAHRİMAN İ., KARADENİZ H.

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2016, pp.50

2016

2016

Investigating Unplanned Applications and Admissions to Hospitals of Children with Cancer

KOBYA BULUT H., KAHRİMAN İ., DEMİRBAĞ B. C.

ICNH 2016 : 18th International Conference on Nursing and Healthcare, Roma, Italy, 15 - 16 September 2016, vol.3, no.9, pp.1 Sustainable Development

2016

2016

Experiences of the adolescents wity type1 diabetes.

KAHRİMAN İ., KÜRTÜNCÜ M., DEMİRBAĞ B. C., ÇALBAYRAM N., küçük S., ALTUNDAĞ S., et al.

Research and Evaluation in intercultural Education, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016 Sustainable Development

2016

2016

Sağlık Kurumlarında Büyüyen Bir Tehlike: Tıbbi Hatalar

KAHRİMAN İ., ÖZTÜRK H.

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.338

2016

2016

Hemşirelik Bölümü/ Fakültelerinin Klinik Eğitim Koşulları:Öğrenci Hemşirelerin Hatalı Tıbbi Uygulamalarına Etkisi

ÖZTÜRK H., KAHRİMAN İ.

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.338-339

2016

2016

Their Causes and Medical Error State of Nursing Students

ÖZTÜRK H., KAHRİMAN İ., BAHÇECİK A. N., SÖKMEN S., ÇALBAYRAM N., KÜÇÜK S., et al.

Vı. Uusalararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 1 - 04 March 2016

2016

2016

Hemşirelik Öğrencilerinin Tıbbi Hata Yapma Durumu ve Nedenleri

ÖZTÜRK H., KAHRİMAN İ., BAHÇECİK N., sökmen s., çalbayram n., küçük s., et al.

VI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2016, pp.555-557

2015

2015

The Effect on nurse students’ practices of theoretical and simulation training regarding medical errors and patient safety.

KAHRİMAN İ., ÖZTÜRK H., bahçeçik n., sökmen s., küçük s., çalbayram n., et al.

5th Natıonal and 2 nd ınternatıonal mediterranean pediatric nursing congress, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.10

2015

2015

Tıbbi Hata ve Hasta Güvenliğine İlişkin Teorik ve Simülasyon Eğitiminin Öğrencilerin Uygulamalarına Etkisi

KAHRİMAN İ., ÖZTÜRK H., BAHÇECİK N., sökmen s., küçük s., çalbayram n., et al.

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.20

2015

2015

An Analysis of supplementary and alternative therapies for the treatment of childhood cancer.

KAHRİMAN İ., küçük s., eyyuplu s., uzun z.

5th Natıonal and 2 nd ınternatıonal mediterranean pediatric nursing congress, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.10 Sustainable Development

2015

2015

The Effect on nurse students International Mediterranean Pediatric Nursing Congress

KAHRİMAN İ., ÖZTÜRK H., SÖKMEN S., KÜÇÜK S., ÇALBAYRAM N., ALTUNDAĞ S.

5 th National and 2 nd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, 15 - 18 November 2015

2015

2015

Neonatal Outcomes in Early Term Birth

İnce G., KAHRİMAN İ., altundağ s.

ENDA&WANS Congress, Hannover, Germany, 14 - 17 October 2015, pp.10

2015

2015

Development of Medical Error Scale For Nurse Students

ÖZTÜRK H., KAHRİMAN İ., BAHÇECİK N.

ENDA & WANS CONGRESS 2015, Hannover, Germany, 14 - 17 October 2015, pp.188

2015

2015

An Analysis of Nurses' Medical Errors in Diagnosis, Treatment and Care Practices

KAHRİMAN İ., ÖZTÜRK H.

ENDA & WANS CONGRESS 2015, Hannover, Germany, 14 - 17 October 2015, pp.226

2015

2015

Evaluation of a training on medical errors and patient safety for nurses.

ÖZTÜRK H., KAHRİMAN İ.

ENDA&WANS Congress, Hannover, Germany, 14 - 17 October 2015, pp.10

2015

2015

Injury experiences and precautions taken by nurses working in pediatric ward toward penetrative/incisive tools

KAHRİMAN İ., Daar g., polat s., kaptan d.

33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric infectious diseases., Leipzig, Germany, 12 - 16 May 2015, pp.612

2015

2015

Determination of the measures taken by the nurses working in the pediatric wards for protection against infection

KAHRİMAN İ., polat s., Daar g., polat m., kasım s.

33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric infectious diseases., Leipzig, Germany, 12 - 16 May 2015, pp.723

2014

2014

Measurement of level of social support and burnout perceived by mothers with mentally disabled children

KAHRİMAN İ., POLAT S., DAAR G.

The 5 Th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS)., Barcelona, Spain, 17 - 14 October 2014 Creative Commons License

2014

2014

Development of Medical Error Scale For Nurses

KAHRİMAN İ., ÖZTÜRK H.

5 th World Conference on Learnıng, Teachıng and Educatıon Leadershıp (WCLTA-2014), Prague, Czech Republic, 29 - 30 September 2014

2013

2013

İhmal ve İstismar Edilen Çocuklarla İlgili Yasal Düzenlemeler

KAHRİMAN İ., ÇALBAYRAM N., küçük S., ALTUNDAĞ S.

5.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya, Türkiye., Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2013

2013

2013

Çocuk Cinsel İstismarını Önlemede Önemli Bir Meslek Grubu Öğretmenler

küçük S., KAHRİMAN İ., ALTUNDAĞ S., ÇALBAYRAM N.

5.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, 1-3 Kasım, 2013 Antalya, Türkiye., 1 - 03 November 2013

2013

2013

Öğretilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Resimleriyle Baba Tarafından Uygulanan Duygusal ve Psikolojik İstismara Bir Bakışı

ÇALBAYRAM N., ALTUNDAĞ S., KAHRİMAN İ., küçük S.

5.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya, Türkiye., 1 - 03 November 2013

2013

2013

Trabzon İl merkezindeki bir aile sağlığı merkezine başvuran 18- 49 yaş arasındaki annelerin sezeryan doğum sıklığı

KARADENİZ H., KAHRİMAN İ., Odabaş E.

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi. Antalya Beldibi, Akka Antedon Otel., Turkey, 27 - 31 October 2013

2013

2013

Pediatri Kliniklerinde çalışan hemşirelerin mesleki örgütler/ dernekler ile ilgili görüşleri

KAHRİMAN İ., KARADENİZ H., Kaptan D., Candaş Ayar A.

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi.Adıyaman Üniversitesi. M. Vehbi Koç Konferans Salonu. Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013

2013

2013

Tip 1 Diyabeti olan adölesanlar hastalıkları için ne diyorlar

KAHRİMAN İ., PLATİN N.

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi.Adıyaman Üniversitesi. M. Vehbi Koç Konferans Salonu. Adıyaman., Turkey, 22 - 24 May 2013 Sustainable Development

2013

2013

Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Örgütler ile İlgili Görüşleri

KAHRİMAN İ., KARADENİZ MUMCU H., KAPTAN D., CANDAŞ AYAR A.

4.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası katılımlı), Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013, pp.67

2013

2013

Engelli çocuğa sahip annelerin stres belirtileri ve stresle başetme yöntemlerinin değerlendirilmesi

KAHRİMAN İ., ÖZER K., TUNÇ A.

12. Ulusal Hemşrelik Öğrencileri Kongresi. Konya, Turkey, 19 - 21 April 2013

2012

2012

The opinions of nurse students regarding leadership in nursing

ÖZTÜRK H., KAHRİMAN İ.

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012, vol.93, pp.111-115 identifier

2012

2012

Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Algıladıkları Sosyal Destek ve Depresyon Düzeyleri

KAHRİMAN İ., küçük S., ÇALBAYRAM N.

56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Amerikan Pediatri Akademisi Katılımı İle Uluslararası Pediatri Toplantısı. 11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Acapulco Otel- Girne, Turkey, 28 November - 02 December 2012

2012

2012

The Opinions Of Nurse Students Regarding Leadership In Nursing Procedia Social and Behavioral Sciences Degisinde tam metin olarak basılmıştır 93 2013 111 115

ÖZTÜRK H., KAHRİMAN İ.

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational leadership 25-28 October 2012, Maison N.-D. Chat d’xxOiseau, Brussels, BELGIUM, Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012, vol.93, pp.111-115

2012

2012

Effect Of Training On Empathic Communicatıon Skills Of Nurses

KAHRİMAN İ., NURAL N., TOPBAŞ M., ÇAN G., ARSLAN Ü., kasım S.

3rd World Conference On Learning, Teaching And Educational Leadership, Maison N.-D. Chat d’xxOiseau, Brussels, BELGIUM, Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012

2012

2012

Empathy Development Traınıng For Nurses Carıng For Adolescents Wıth Type 1 Dıabetes

KAHRİMAN İ., PLATİN N.

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational leadership , Maison N.-D. Chat d’xxOiseau, Brussels, BELGIUM, Brussels, Belgium, 25 - 28 October 2012

2012

2012

Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma Durumlarının Belirlenmesi

KAHRİMAN İ.

Hemşirelikte Yenilikler Kongresi, Ankara, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2012

2011

2011

Adli hemşirelik

ÇİLİNGİR D., HİNTİSTAN S., KAHRİMAN İ., YEŞİLÇİÇEK ÇALIK K.

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 October 2011, pp.58 Sustainable Development

2011

2011

Trabzon daki Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi Tutum ve Uygulamaları

KAHRİMAN İ., TOPBAŞ M., ÇAN G.

14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. “Sağlıkta İnsan Gücü” . KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi. Trabzon, Turkey, 4 - 07 October 2011

2011

2011

Hemşirelerin empatik ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi Eylül 2011 Antalya

NURAL N., KAHRİMAN İ., ARSLAN Ü., kasım S.

21. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi., Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2011, vol.20, pp.153

2011

2011

Trabzon Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Ötenaziye İlişkin Görüşleri

ÇİLİNGİR D., KAHRİMAN İ., AKBULUT C., TAYAR S., SADIK S., ARAS E.

7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 May 2011

2010

2010

Trabzon İlinde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

KARADENİZ MUMCU H., KAHRİMAN İ.

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 22 October 2010, pp.72 Sustainable Development

2010

2010

Trabzon da görev yapan pediatrik yaş grubuna sağlık hizmeti sunan ebe ve hemşirelerin çocuk hasta hakları konusundaki düşünceleri

KAHRİMAN İ., TOPBAŞ M., ÇAN G., Göker Z., Deryal Y.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (HAHUM), 1. Ulusal Kongresi. “Sağlıkta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar. Trabzon, Trabzon, Turkey, 21 - 24 September 2010

2010

2010

Yeni doğum yapan annelerin emzirmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları

ÇOLAK K., YOĞURTÇUOĞLU S., MUMCU Z., TOZ G., AYAN E., BOLAT E., et al.

1. Ulusal Uluslararası Katılımlı Ebelik öğrenci kongresi. İzmir, İzmir, Turkey, 5 - 07 May 2010

2010

2010

Doğum Yapan Annelerin Anne Sütü İle İlgili Bilgi ve Tutumları

YOĞURTÇUOĞLU S., ÇOLAK K., MUMCU Z., TOZ G., AYAN E., BOLAT E., et al.

9. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye., Fethiye, Turkey, 1 - 03 April 2010

2010

2010

Karadeniz Teknik Üniversitesinde Okuyan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Destek ve Yalnızlık Duygularının Değerlendirilmesi

DEMİRBAĞ B. C., KAHRİMAN İ., Şahin D., Dinlegör I.

9. Uluslararası Katılımlı- Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi.Fethiye, Fethiye, Turkey, 1 - 03 April 2010

2010

2010

Karadeniz Teknik Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin değerlendirilmesi

DEMİRBAĞ B. C., KAHRİMAN İ., Şahin D., Dinlegör I.

9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, Manisa, Turkey, 1 - 03 April 2010, pp.188

2009

2009

Trabzon’da Ailelerin Enürezisli Çocuklarına Yönelik Tutum ve Davranışları

KAHRİMAN İ., KARADENİZ MUMCU H.

2.Ulusal Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.77

2009

2009

Ailelerin Enürezisi Olan Çocuklarına Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler

KARADENİZ MUMCU H., KAHRİMAN İ.

1.Uluslararası 2.Ulusal Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.55

2009

2009

Artritli hastalarda aleksitimi

HİNTİSTAN S., NURAL N., KAHRİMAN İ., ÖZTÜRK H., GÜRSOY A.

12.Ulusal Uluslararası hemşirelik kongresi. Sivas, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009

2009

2009

Artritli hastalarda ağrının bazı değişkenler açısından incelenmesi

HİNTİSTAN S., NURAL N., KAHRİMAN İ., ÖZTÜRK H., ÇİLİNGİR D.

12.Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi. Sivas, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009

2009

2009

Artiritli Hastalarda Aleksitimi

HİNTİSTAN S., NURAL N., KAHRİMAN İ., ÖZTÜRK H., GÜRSOY A.

12 Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009, vol.1, no.1, pp.1-2

2009

2009

Artritli hastalarda aleksitimik özelliklerinin ağrı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi

HİNTİSTAN S., NURAL N., KAHRİMAN İ., ÖZTÜRK H., ÇİLİNGİR D.

11. Ulusal İç Hastalıkları kongresi. Belek-Antalya, Antalya, Turkey, 30 September - 04 October 2009

2009

2009

Artritli Hastalarda Aleksitimik Özelliklerin Ağrı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

HİNTİSTAN S., NURAL N., KAHRİMAN İ., ÇİLİNGİR D.

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September 2009 - 04 October 2008, pp.380

2009

2009

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Aile Planlaması İle İlgili Bilgi Düzeyleri

ÇİLİNGİR D., KAHRİMAN İ., AKSOY N., Yilmaz F., AŞCI S., ÇAĞLAR H., et al.

8. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Gata. Ankara, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009

2009

2009

Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezine Başvuran 15- 49 Yaş Arası Kadınlarda Genital Hijyen Uygulamaları

KAHRİMAN İ., ÇİLİNGİR D., AKŞEN M., KARA S., KASARCI Ş., AYDIN Y.

8. UlusalUluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gata. Ankara, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009

2009

2009

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin Flörte Bakış Açısı

ÇİLİNGİR D., KAHRİMAN İ., YAZGAN E., ÜNAL S., ALTUNTOP M., KARA H., et al.

8. UlusalUluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gata, Ankara, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009

2009

2009

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Alışkanlıkları

ÇİLİNGİR D., KAHRİMAN İ., ÇALIK F., USTABAŞ K., BEKLEVİÇ D., DURGUN N.

8. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. Gata. Ankara, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009

2009

2009

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin İlk Yardıma İlişkin Bilgi Düzeyleri

KAHRİMAN İ., ÇİLİNGİR D., KOCAOĞLU M., ÇENGEL E., SABANCA S.

8. UlusalUluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009

2008

2008

Diyabetik Bireylerin Değişim Listeleri Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Kahriman O. Z., KAHRİMAN İ., BAYRAMOĞLU U.

VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Kervansaray, Lara, Antalya, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2008 Sustainable Development

2008

2008

Annelerin Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları

KAHRİMAN İ., Kahriman O. Z.

VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Kervansaray, Lara, Antalya., Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2008

2008

2008

0 24 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütü İle Beslenme ve Ek Gıdalara İlişkin Bilgileri

KAHRİMAN İ., Kahriman O. Z.

VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Kervansaray, Lara, Antalya, Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2008

2008

2008

Tip 1 Ve Tip 2 Diyabetli Bireylerin Diyabetle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

KAHRİMAN İ., Kahriman O. Z., BAYRAMOĞLU U.

VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. Kervansaray, Lara, Antalya., Antalya, Turkey, 2 - 06 April 2008 Sustainable Development

2007

2007

Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi

KAHRİMAN İ., karali e., aksu z., çelik d.

6.Ulusal & Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2007, pp.10

2007

2007

Breast Cancer Risk Assesment Among Women An Example from Trabzon Türkiye

KOBYA BULUT H., ERDÖL H., GÜRSOY A., HİNTİSTAN S., KAHRİMAN İ., KARADENİZ H., et al.

First Interconference Breast Cancer Meeting, Sarajevo, Bosna-Hersek, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007

2007

2007

Early Diagnosis Attitudes of Breast Cancer and The Factors Affecting These Attitudes

Bulut H. K., ERDÖL H., GÜRSOY A., HİNTİSTAN S., KAHRİMAN İ., Mumcu H. K., et al.

First Interconference Breast Cancer Meeting, Saray Bosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 April 2007, pp.84 Sustainable Development

2007

2007

Breast Cancer Risk Assessment Among Women: An Example for Trabzon- Turkey

KOBYA BULUT H., ERDÖL H., GÜRSOY A., HİNTİSTAN S., KAHRİMAN İ., KARADENİZ H., et al.

First Interconference Breast Cancer Meeting Proceeding, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007, pp.40 Sustainable Development

2007

2007

Breast Cancer Risk Assessment Among Women: An Example from Trabzon- Turkey

KOBYA BULUT H., ERDÖL H., GÜRSOY A., HİNTİSTAN S., KAHRİMAN İ., KARADENİZ H., et al.

First Interconference Breast Cancer Meeting Proceeding, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 April 2007 Sustainable Development

2006

2006

0-3 Yaş Dönemi Çocuğu Olan Annelerin Anne Sütü ve Bebek Beslenmesi Konusundaki Bilgi, Tutum ve Uygulamaları

KAHRİMAN İ., Kahriman O. Z.

V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 15 April 2006, pp.10

2005

2005

Trabzon İl Merkezinde Bulunan Hastanelerde Doğum Yapan Annelerin Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi

Yiğitbaş Ç., KAHRİMAN İ., YEŞİLÇİÇEK ÇALIK K., KOBYA BULUT H.

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) Ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.91

2005

2005

Trabzon İl Merkezindeki Hastanelerde Doğum Yapan Annelerin Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi

YİĞİTBAŞ Ç., KAHRİMAN İ., YEŞİLÇİÇEK ÇALIK K., KOBYA BULUT H.

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, vol.483

2005

2005

Annelerin Bebeklerinin Topuğundan Kan Alınma Nedenlerini Bilme Durumları

KAHRİMAN İ., YEŞİLÇİÇEK ÇALIK K., KOBYA BULUT H., YİĞİTBAŞ Ç.

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 17 April 2005, pp.497

2001

2001

Yenidoğan Bebeği Olan Primipar Annelerin Ailelerinden Algıladıkları Desteğin Sorun Çözme Becerilerine Etkisi

ARIKAN D., KAHRİMAN İ.

XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uneko 2001) ve Neonatolojide Yenilikler Kursu, Samsun, Turkey, 25 - 28 June 2001

Books & Book Chapters

2022

2022

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde aile merkezli hemşirelik bakımının yararları

Arslantürk K., KAHRİMAN İ.

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE SEÇME KONULAR-I, Nilgün Ulutaşdemir, Süreyya Rençber Yiğitalp, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.301-310, 2022

2022

2022

ENGELLİLİK

ÇOLAK B., KAHRİMAN İ.

in: TOPLUM/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ, Demirbağ Birsel, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.656-671, 2022 Sustainable Development

2022

2022

Alterations in Musculoskeletal Function

KAHRİMAN İ.

in: Pediatric Nursing: A Case -Based Approach, Özlem Avcı, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.547-569, 2022

2022

2022

Çocuğun Duygusal İhmali ve Hemşirelik Yaklaşımı

Bulut E., KAHRİMAN İ.

in: Çocuk İstismarı ve İhmali: Pediatri Hemşireleri için Bir Rehber, Vildan Apaydın Cırık, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.69-82, 2022

2021

2021

Yenidoğan Hemşireliği/ Yüksek riskli yenidoğan

KAHRİMAN İ., KÜÇÜK S., KORKMAZ Z.

in: Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Bayat M, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.14-18, 2021

2021

2021

Covid-19 ve Çocuk Sağlığı

BULUT E., KAHRİMAN İ.

in: Covid-19 Pandemisinde Çocuk Sağlığı., ULUTAŞDEMİR Nilgün, KAHRİMAN İlknur, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.5-30, 2021

2021

2021

Covid-19 ve Özel Gereksinimi Olan Çocuk

AKSOY B., KAHRİMAN İ.

in: Covid-19 Pandemisinde Çocuk Sağlığı, ULUTAŞDEMİR Nilgün, KAHRİMAN İlknur, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.121-149, 2021

2021

2021

Covid-19 ve Çocukta geleneksel uygulamalar

AKAYDIN A. E., KAHRİMAN İ.

in: Covid-19 Pandemisinde Çocuk Sağlığı., ULUTAŞDEMİR Nilgün, KAHRİMAN İlknur, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.151-182, 2021

2021

2021

COVID-19 VE EMZİRME

BULUT E., KAHRİMAN İ.

in: Covid-19 Pandemisinde Sağlık Hizmetleri II, ULUTAŞDEMİR Nilgün, KULAKAÇ Nurşen, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.105-127, 2021

2020

2020

Neuman Sistemler Modeline Göre Ev Kazası Geçiren Çocuğa Hemşirelik Yaklaşımı

Çolak B., Kahriman İ.

in: Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi II, Nilgün Ulutaşdemir,Ayşe Elkoca, Editor, iksad yayınevi, Ankara, pp.137-160, 2020

2020

2020

Yüksek Riskli Bir Aile Grubu: Tek Ebeveynli Aileler, Yaşadıkları Sorunlar ve Hemşirenin Sorumlulukları

Kahriman İ., Çolak B.

in: Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi I, Nilgün Ulutaşdemir, Editor, iksad yayınevi, Ankara, pp.191-217, 2020

2020

2020

Yüksek Riskli Çocuklar

Kahriman İ., Çolak B.

in: Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram, Beceri ve Modeller, Nermin GÜRHAN,Ülkü Polat,Şengül Yaman Sözbir, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.715-729, 2020

2020

2020

Yüksek Riskli Bir Aile Grubu: Tek Ebeveynli Aileler, Yaşadıkları Sorunlar ve Hemşirenin Sorumlulukları

KAHRİMAN İ., ÇOLAK B.

in: Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi I, Nilgün Ulutaşdemir, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.191-217, 2020

2020

2020

Neuman Sistemler Modeline Göre Ev Kazası Geçiren Çocuğa Hemşirelik Yaklaşımı

ÇOLAK B., KAHRİMAN İ.

in: Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi II, Nilgün Ulutaşdemir, Ayşe Elkoca, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.137-160, 2020

2018

2018

Bebek masajı ve bebek bakımı

KAHRİMAN İ.

in: Ebeler ve ebelik öğrencileri için normal doğum ve sonrası dönem, Yeşilçiçek Çalık Kıymet, Coşar Çetin Fatma, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.411-427, 2018

2018

2018

ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENMELERİNDEHEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

KAHRİMAN İ., ÇOLAK B., MERAL B.

in: ÇOCUKLUK ÇAĞI KAZALARINA ACİL YAKLAŞIM, KAHRİMAN İlknur, KARADENİZ Havva, ŞAHİN Aynur, TATLI Özgür, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.97-100, 2018

2018

2018

Onkolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı

KOBYA BULUT H., KAHRİMAN İ., ÜSTÜNER TOP F.

in: PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE AKIL NOTLARI, Çavuşoğlu H., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.187-212, 2018

2018

2018

ÇOCUKLARDA TEMEL ve İLERİ YAŞAM DESTEĞİNDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

KAHRİMAN İ., ÇOLAK B., MERAL B.

in: Çocukluk Çağı Kazalarına Acil Yaklaşım, Kahriman İlknur, Karadeniz Havva, Şahin Aynur, Tatlı Özgür, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.211-214, 2018

2018

2018

Onkolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı

KOBYA BULUT H., KAHRİMAN İ., ÜSTÜNER TOP F.

in: Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Çavuşoğlu, Hicran, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.187-212, 2018

2016

2016

Tıbbi Hatalar Ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi

ÖZTÜRK H., KAHRİMAN İ.

İstanbul İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2016

2016

2016

Tıbbi Hatalar Ve Nedenleri

KAHRİMAN İ., ÖZTÜRK H.

in: Tıbbi Hatalar Ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi, Öztürk H., Kahriman İ., Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.3-22, 2016

2016

2016

Hasta Güvenliği Ve Yasalarda Yeri

ÖZTÜRK H., KAHRİMAN İ.

in: Tıbbi Hatalar Ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi, Öztürk H., Kahriman İ., Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.87-103, 2016

2016

2016

Sağlığı Koruma Ve Geliştirmenin Beslenme İle İlişkisi

KAHRİMAN İ.

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme Kitabı, Demirbağ BC., Editor, Göktuğ Basın Yayın Ve Dağıtım, Amasya, pp.330-352, 2016

Supported Projects

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2013 - Continues

2013 - Continues

Neonatoloji Hemşireliği Derneği

Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Çocuk Hemşireliği Derneği

Member

2012 - Continues

2012 - Continues

Hemşirelik Eğitimi Derneği

Member

2008 - Continues

2008 - Continues

Trabzon Halk Sağlığı DerneğiSustainable Development

Member

2005 - Continues

2005 - Continues

Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam DerneğiSustainable Development

Member

2005 - Continues

2005 - Continues

Türk Hemşireler Derneği

Member

2015 - 2016

2015 - 2016

Umut ve Yaşam Derneği

Secretary General

2007 - 2010

2007 - 2010

KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu yardımlaşma ve dayanışma derneği

Board Member

Scientific Refereeing

May 2019

May 2019

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2019

February 2019

Contemporary Nurse

SCI Journal

December 2018

December 2018

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2018

July 2018

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi

Other Indexed Journal

July 2018

July 2018

AIMS Medical Science

Other Indexed Journal

June 2018

June 2018

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2018

January 2018

Journal of Nursing Research and Practice

Other Indexed Journal

Scientific Consultations

2017 - 2017

2017 - 2017

Project Consultancy

Tübitak

Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

Awards

May 2011

May 2011

Sözlü Bildiri Üçüncülük ödülü

21. Ulusal Böbrek hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Derneği (TNDTH),

June 2009

June 2009

Yurt dışı yayın teşviki

8. Ulusal&Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,

April 2009

April 2009

Poster bildiri üçüncülük ödülü

XVIII. Ulusal Kanser KongresiCongress and Symposium Activities

01 May 2019 - 01 May 2019

01 May 2019 - 01 May 2019

3. Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu

Session Moderator

Giresun-Turkey

01 May 2019 - 01 May 2019

01 May 2019 - 01 May 2019

3. Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu

Attendee

Giresun-Turkey

01 February 2019 - 01 February 2019

01 February 2019 - 01 February 2019

VIII. Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu

Attendee

Trabzon-Turkey

01 December 2018 - 01 December 2018

01 December 2018 - 01 December 2018

ICQH 2017 (Internatonal Conference on Quality in Higher Education)

Attendee

Sakarya-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

4. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi

Attendee

-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi

Attendee

Sakarya-Turkey

01 September 2018 - 01 September 2018

01 September 2018 - 01 September 2018

Uluslararası Göç ve İletişim KongresiSustainable Development

Attendee

Sakarya-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

Bakım Uygulamalarında Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunlar ve Bu Sorunlara Mesleki Zeminde Yaklaşım Çalıştayı

Attendee

Trabzon-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

Attendee

Trabzon-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

Fizyoterapide Güncel Yaklaşımlar Paneli

Attendee

Tokat-Turkey

01 March 2018 - 01 March 2018

01 March 2018 - 01 March 2018

Sanatla Yaşlanmaya Yolculuk Temalı Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu

Attendee

Trabzon-Turkey

01 February 2018 - 01 February 2018

01 February 2018 - 01 February 2018

Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği-7 Sempozyumu

Attendee

Trabzon-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

HEPDAK Eğitim Çalıştayı

Attendee

İzmir-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

Meme Kanseri Bilinçlendirme SempozyumuSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

Uluslararası Katılımlı Sağlık Hizmetlerinde Hemşirelik Hizmetlerinin Yapılanması Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

Uluslararası katılımlı Yaşlı ve Toplum Arasındaki İletişimde Gençlerin Rolü Çalıştayı

Attendee

-Turkey

01 March 2017 - 01 March 2017

01 March 2017 - 01 March 2017

Tübitak koordinatörlüğünde HORİZON 2020/UFUK 2020

Attendee

-Turkey

01 February 2017 - 01 February 2017

01 February 2017 - 01 February 2017

Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği-6 Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

ICF: Uluslararası Fonksiyonellik Özür ve Sağlığın Sınıflandırılması ve SWOT analizi

Attendee

Trabzon-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

International Conference on Quality in Higher Education

Attendee

Sakarya-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi

Attendee

İzmir-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

3.Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi

Attendee

Adana-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

1. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

1. Ulusal Karadeniz Doğal Doğum Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 December 2015 - 01 December 2015

01 December 2015 - 01 December 2015

Temel Yenidoğan Bakım Eğitimi

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi

Session Moderator

Ankara-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

Neonatal Resüsitasyon (NRP) Kursu sertifika Programı

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

Neonatal Resüsitasyon (NRP) Kursu

Invited Speaker

Rize-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

ENDA&WANS Congress

Attendee

Hannover-Germany

01 September 2015 - 01 September 2015

01 September 2015 - 01 September 2015

Medikal Park Hemşirelik Haftası

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Türkiye Diyetisyenler Derneği, Nütrisyonda Güncel Yaklaşımlar

Attendee

Samsun-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1

Attendee

Trabzon-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Hemşirelikte aile temelli yaklaşım sempozyumu-1

Session Moderator

Trabzon-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Bireysel Sağlığın Korunması Ve Geliştirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar 1 : Kentleşmeye Yönelik Yaşlı Sağlığı Stratejilerinin Belirlenmesi Çalıştayı

Moderator

Trabzon-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

Bireysel Sağlığın Korunması Ve Geliştirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar 1 : Kentleşmeye Yönelik Yaşlı Sağlığı Stratejilerinin Belirlenmesi Çalıştayı. Konu: Yaşlıda cinsiyet ayrımının bakıma olumsuz etkisini azaltmaya yönelik çözüm önerileri.

Attendee

-Turkey

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

Türkiye Diyetisyenler Derneği. Kanser ve Beslenme Eğitim Programı. Avrasya ÜniversitesiSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 March 2015 - 01 March 2015

01 March 2015 - 01 March 2015

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi

Attendee

Kayseri-Turkey

01 March 2015 - 01 March 2015

01 March 2015 - 01 March 2015

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi

Session Moderator

Kayseri-Turkey

01 November 2014 - 01 November 2014

01 November 2014 - 01 November 2014

Çocuklarda Stoma Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar Sempozyumu. Çocuk Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Nebahat Kum Amfisi

Attendee

-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

5 th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership

Attendee

Praha-Czech Republic

01 June 2014 - 01 June 2014

01 June 2014 - 01 June 2014

8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi

Attendee

-Turkey

01 June 2014 - 01 June 2014

01 June 2014 - 01 June 2014

10. Klinik sorumlu hemşireleri sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Attendee

-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

Session Moderator

Trabzon-Turkey

01 March 2014 - 01 March 2014

01 March 2014 - 01 March 2014

Türkiye Diyetisyenler Derneği ve TDD Trabzon Temsilciliği İşbirliği ile düzenlenen „Her Yönüyle Obezite“ Eğitim Programı

Attendee

-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

5.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

İki İhmal: Sağlık Profersyonellerinin ve Sağlık Hizmetine Başvuranların Ruh Sağlığı“Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Farabi Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirilen konferans

Attendee

-Turkey

01 June 2013 - 01 June 2013

01 June 2013 - 01 June 2013

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşreliği Kongresi.

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 June 2013 - 01 June 2013

01 June 2013 - 01 June 2013

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi

Attendee

-Turkey

01 June 2013 - 01 June 2013

01 June 2013 - 01 June 2013

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi.

Session Moderator

Trabzon-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Bakım Hizmetlerinde Değişim ve Hemşirelik SempozyumuSustainable Development

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi. Adıyaman Üniversitesi. M. Vehbi Koç Konferans Salonu

Attendee

Adıyaman-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Bakım Hizmetlerinde Değişim ve Hemşirelik Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Hemşirelik günleri 1. Hemşirelik Bakım Yönetimi Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 February 2013 - 01 February 2013

01 February 2013 - 01 February 2013

II. 15 Şubat Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği günü kapsamında düzenlenen „Organ Nakli Sempozyumu“

Attendee

-Turkey

01 February 2013 - 01 February 2013

01 February 2013 - 01 February 2013

Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği günü kapsamında düzenlenen Organ Nakli Sempozyumu

Attendee

Trabzon-Turkey

01 October 2012 - 01 October 2012

01 October 2012 - 01 October 2012

1. Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 October 2012 - 01 October 2012

01 October 2012 - 01 October 2012

2. Aile Hekimliği Eğitim Programı. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı, Saylamlar Otel

Attendee

-Turkey

01 October 2012 - 01 October 2012

01 October 2012 - 01 October 2012

8. Hemşirelik Sempozyumu

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 October 2012 - 01 October 2012

01 October 2012 - 01 October 2012

8. Hemşirelik Sempozyumu, Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı, Saylamlar Otel

Attendee

Trabzon-Turkey

01 October 2012 - 01 October 2012

01 October 2012 - 01 October 2012

3rd World Conference On Learning, Teaching And Educational Leadership

Attendee

Brussel-Belgium

01 June 2012 - 01 June 2012

01 June 2012 - 01 June 2012

”Hemşireliği güçlendirme günleri-1.

Panelists

Trabzon-Turkey

01 June 2012 - 01 June 2012

01 June 2012 - 01 June 2012

Hemşireliği güçlendirme günleri-1

Attendee

-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

Hemşirelikte Liderliği Güçlendirme Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

Hemşirelikte Liderlik Çalıştayı

Attendee

Trabzon-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetim Günleri-1

Attendee

Trabzon-Turkey

01 April 2012 - 01 April 2012

01 April 2012 - 01 April 2012

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü. Hizmet İçi Eğitim Programı

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 March 2012 - 01 March 2012

01 March 2012 - 01 March 2012

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi.

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 January 2012 - 01 January 2012

01 January 2012 - 01 January 2012

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. “Sağlıkta İnsan Gücü”. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ve KTÜ tıp Fakültesi Halk Sağlığı ADSustainable Development

Attendee

Trabzon-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

KTÜ Farabi Hastanesi “Yenidoğan Hemşireliği” Günleri

Attendee

-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

KTÜ Farabi Hastanesi Yenidoğan Hemşireliği Günleri

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 September 2010 - 01 September 2010

01 September 2010 - 01 September 2010

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (HAHUM), 1. Ulusal Kongresi. “Sağlıkta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar

Attendee

Trabzon-Turkey

01 May 2010 - 01 May 2010

01 May 2010 - 01 May 2010

KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, KTÜ Farabi Hastanesi, “Hemşirelik Etiği Sempozyumu-I

Attendee

-Turkey

01 March 2010 - 01 March 2010

01 March 2010 - 01 March 2010

KTÜ Sağlık Yüksekokulu Mezuniyet Sonrası Temel Diyabet KursuSustainable Development

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 November 2009 - 01 November 2009

01 November 2009 - 01 November 2009

2.Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 September 2009 - 01 September 2009

01 September 2009 - 01 September 2009

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme KongresiSustainable Development

Attendee

Ankara-Turkey

01 January 2009 - 01 January 2009

01 January 2009 - 01 January 2009

Niteliksel Araştırmalar Çalıştayı

Attendee

Antalya-Turkey

01 June 2007 - 01 June 2007

01 June 2007 - 01 June 2007

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi, Hemşirelik Günleri III, Cerrahi Hemşireliği

Attendee

Trabzon-Turkey

01 June 2007 - 01 June 2007

01 June 2007 - 01 June 2007

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Üreme Sağlığı Programı. “Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Kapasitesini Güçlendirme” Projesi. Proje Tanıtımı ve müfredat entegrasyonu. Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Attendee

-Turkey

01 April 2007 - 01 April 2007

01 April 2007 - 01 April 2007

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Acil Hemşireliği Kurs Programı

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 March 2007 - 01 March 2007

01 March 2007 - 01 March 2007

Acil Hemşireliği Kurs Programı

Invited Speaker

Trabzon-Turkey

01 November 2006 - 01 November 2006

01 November 2006 - 01 November 2006

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Farabi Hastanesi. Hemşirelik Günleri 2, Pediatri Hemşireliği Günleri

Attendee

TRABZON-Turkey

01 June 2006 - 01 June 2006

01 June 2006 - 01 June 2006

KTÜ Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Günleri 1

Attendee

-Turkey

01 June 2005 - 01 June 2005

01 June 2005 - 01 June 2005

TAİTAV. Allerjik Hastalıklar ve Astım Sempozyumu

Attendee

Trabzon-Turkey

01 April 2005 - 01 April 2005

01 April 2005 - 01 April 2005

13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uneko 13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi

Attendee

Kayseri-Turkey

01 October 2001 - 01 October 2001

01 October 2001 - 01 October 2001

45.Milli Pediatri Kongresi

Attendee

Erzurum-Turkey

01 June 2001 - 01 June 2001

01 June 2001 - 01 June 2001

UNEKO 2001. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uneko 13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi

Attendee

Samsun-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 145

h-index (WOS): 8

Jury Memberships

January-2019

January 2019

Doctorate

Tez Savunma Sınavı Yedek Jüri Üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik AD

October-2018

October 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez savuma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

September-2018

September 2018

Doctoral Examination

Doktora yeterlilik sınavı asil jüri üyeliği - KTÜ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı

July-2018

July 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Programı Tez Savunma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

June-2018

June 2018

Post Graduate

Tez savunma Sınavı - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens. Hemşirelik esasları ve Yönetim

May-2018

May 2018

Post Graduate

Tez Savunma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

May-2018

May 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez savuma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları ve Yönetim AD

May-2018

May 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez savuma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları ve Yönetim AD

May-2018

May 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez savuma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları ve Yönetim AD

May-2018

May 2018

Post Graduate

Tez Savunma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

March-2018

March 2018

Post Graduate

Tez Savunma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

March-2018

March 2018

Post Graduate

Tez Savunma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

March-2018

March 2018

Post Graduate

Tez savunma Sınavı jüri üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens. Hemşirelik esasları ve Yönetim

March-2018

March 2018

Post Graduate

Tez Savunma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

March-2018

March 2018

Post Graduate

Tez Savunma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

January-2018

January 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Yedek Jüri Üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları ve Yönetim AD

January-2018

January 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez savuma Sınavı Yedek Jüri Üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları ve Yönetim AD

January-2018

January 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı Asıl Jüri Üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programı

January-2018

January 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı Asıl Jüri Üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programı

December-2017

December 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları ve Yönetim AD

October-2017

October 2017

Doctorate

Tez Savuma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Doktora Programı

August-2017

August 2017

Doctoral Examination

Hemşirelik Doktora Yeterlilik Sınavı Asil Jüri Üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Doktora Programı

July-2017

July 2017

Post Graduate

Tez savunma Sınavı jüri üyesi - Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

July-2017

July 2017

Post Graduate

Tez Savunma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

June-2017

June 2017

Academic Staff Examination

Öğretim görevlisi Alımı Sınav Komisyonu Asil Jüri Üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AbD

June-2017

June 2017

Post Graduate

Tez Savunma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

May-2017

May 2017

Post Graduate

Tez Savunma Sınavı Asil Jüri Üyesi - Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

January-2017

January 2017

Academic Staff Examination

50/d Araştırma Görevlisi Asi Jüri Üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

December-2016

December 2016

Doctorate

Doktora Programı Tez Savunma Sınavı Yedek Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Doktora Programı

January-2016

January 2016

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınav Asil Jüri Üyeliği - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Doktora Programı Hemşirelik

March-2015

March 2015

Post Graduate

Lisansüstü Giriş Sınavı Asil Jüri Üyesi - Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları ve Yönetim AD

March-2015

March 2015

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez savunma Sınavı Jüri üyeliği. - KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları ve Yönetim AD

January-2014

January 2014

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Jüri Başkanı. - Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

January-2014

January 2014

Academic Staff Examination

Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Jüri üyesi - Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Scientific Research / Working Group Memberships

2013 - Continues

2013 - Continues

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR’ ÇALIŞMA GRUBU

http://www.cohemder.org.tr

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Turkey