Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 3. Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu

  Attendee

  Giresun, Turkey

 • 2019 3. Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu

  Session Moderator

  Giresun, Turkey

 • 2019 VIII. Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2018 ICQH 2017 (Internatonal Conference on Quality in Higher Education)

  Attendee

  Sakarya, Turkey

 • 2018 4. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 2018 1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi

  Attendee

  Sakarya, Turkey

 • 2018 Uluslararası Göç ve İletişim KongresiSustainable Development

  Attendee

  Sakarya, Turkey

 • 2018 Bakım Uygulamalarında Hemşirelerin Yaşadıkları Sorunlar ve Bu Sorunlara Mesleki Zeminde Yaklaşım Çalıştayı

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2018 Fizyoterapide Güncel Yaklaşımlar Paneli

  Attendee

  Tokat, Turkey

 • 2018 2. Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2018 Sanatla Yaşlanmaya Yolculuk Temalı Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2018 Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği-7 Sempozyumu

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2017 HEPDAK Eğitim Çalıştayı

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2017 Meme Kanseri Bilinçlendirme SempozyumuSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 2017 Uluslararası katılımlı Yaşlı ve Toplum Arasındaki İletişimde Gençlerin Rolü Çalıştayı

  Attendee

  Turkey

 • 2017 Uluslararası Katılımlı Sağlık Hizmetlerinde Hemşirelik Hizmetlerinin Yapılanması Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2017 Tübitak koordinatörlüğünde HORİZON 2020/UFUK 2020

  Attendee

  Turkey

 • 2017 Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği-6 Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2016 ICF: Uluslararası Fonksiyonellik Özür ve Sağlığın Sınıflandırılması ve SWOT analizi

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2016 International Conference on Quality in Higher Education

  Attendee

  Sakarya, Turkey

 • 2016 I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2016 3.Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2016 1. Çocuk Sağlığı Hemşireliği Çalıştayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 1. Ulusal Karadeniz Doğal Doğum Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Temel Yenidoğan Bakım Eğitimi

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Neonatal Resüsitasyon (NRP) Kursu sertifika Programı

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi

  Session Moderator

  Ankara, Turkey

 • 2015 5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2015 Neonatal Resüsitasyon (NRP) Kursu

  Invited Speaker

  Rize, Turkey

 • 2015 ENDA&WANS Congress

  Attendee

  Hannover, Germany

 • 2015 Medikal Park Hemşirelik Haftası

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Bireysel Sağlığın Korunması Ve Geliştirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar 1 : Kentleşmeye Yönelik Yaşlı Sağlığı Stratejilerinin Belirlenmesi Çalıştayı. Konu: Yaşlıda cinsiyet ayrımının bakıma olumsuz etkisini azaltmaya yönelik çözüm önerileri.

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Türkiye Diyetisyenler Derneği, Nütrisyonda Güncel Yaklaşımlar

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 2015 Bireysel Sağlığın Korunması Ve Geliştirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar 1 : Kentleşmeye Yönelik Yaşlı Sağlığı Stratejilerinin Belirlenmesi Çalıştayı

  Moderator

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Hemşirelikte aile temelli yaklaşım sempozyumu-1

  Session Moderator

  Trabzon, Turkey

 • 2015 Türkiye Diyetisyenler Derneği. Kanser ve Beslenme Eğitim Programı. Avrasya ÜniversitesiSustainable Development

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi

  Session Moderator

  Kayseri, Turkey

 • 2015 Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2014 Çocuklarda Stoma Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar Sempozyumu. Çocuk Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Nebahat Kum Amfisi

  Attendee

  Turkey

 • 2014 5 th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership

  Attendee

  Praha, Czech Republic

 • 2014 8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 2014 10. Klinik sorumlu hemşireleri sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2014 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Session Moderator

  Trabzon, Turkey

 • 2014 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 2014 Türkiye Diyetisyenler Derneği ve TDD Trabzon Temsilciliği İşbirliği ile düzenlenen „Her Yönüyle Obezite“ Eğitim Programı

  Attendee

  Turkey

 • 2013 5.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2013 İki İhmal: Sağlık Profersyonellerinin ve Sağlık Hizmetine Başvuranların Ruh Sağlığı“Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Farabi Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirilen konferans

  Attendee

  Turkey

 • 2013 Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2013 Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  Turkey

 • 2013 Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi.

  Session Moderator

  Trabzon, Turkey

 • 2013 Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşreliği Kongresi.

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2013 Hemşirelik günleri 1. Hemşirelik Bakım Yönetimi Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2013 Bakım Hizmetlerinde Değişim ve Hemşirelik Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2013 Bakım Hizmetlerinde Değişim ve Hemşirelik SempozyumuSustainable Development

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2013 4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi. Adıyaman Üniversitesi. M. Vehbi Koç Konferans Salonu

  Attendee

  Adıyaman, Turkey

 • 2013 Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2013 Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği günü kapsamında düzenlenen Organ Nakli Sempozyumu

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2013 II. 15 Şubat Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği günü kapsamında düzenlenen „Organ Nakli Sempozyumu“

  Attendee

  Turkey

 • 2012 2. Aile Hekimliği Eğitim Programı. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı, Saylamlar Otel

  Attendee

  Turkey

 • 2012 1. Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2012 3rd World Conference On Learning, Teaching And Educational Leadership

  Attendee

  Brussel, Belgium

 • 2012 8. Hemşirelik Sempozyumu

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2012 8. Hemşirelik Sempozyumu, Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı, Saylamlar Otel

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2012 Hemşireliği güçlendirme günleri-1

  Attendee

  Turkey

 • 2012 ”Hemşireliği güçlendirme günleri-1.

  Panelists

  Trabzon, Turkey

 • 2012 Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetim Günleri-1

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2012 Hemşirelikte Liderlik Çalıştayı

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2012 Hemşirelikte Liderliği Güçlendirme Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2012 KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü. Hizmet İçi Eğitim Programı

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2012 Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi.

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2012 Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2011 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. “Sağlıkta İnsan Gücü”. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ve KTÜ tıp Fakültesi Halk Sağlığı ADSustainable Development

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2011 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2011 KTÜ Farabi Hastanesi Yenidoğan Hemşireliği Günleri

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2011 KTÜ Farabi Hastanesi “Yenidoğan Hemşireliği” Günleri

  Attendee

  Turkey

 • 2010 Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (HAHUM), 1. Ulusal Kongresi. “Sağlıkta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2010 KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, KTÜ Farabi Hastanesi, “Hemşirelik Etiği Sempozyumu-I

  Attendee

  Turkey

 • 2010 KTÜ Sağlık Yüksekokulu Mezuniyet Sonrası Temel Diyabet KursuSustainable Development

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2009 2.Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Kongresi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme KongresiSustainable Development

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2009 Niteliksel Araştırmalar Çalıştayı

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2007 Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Üreme Sağlığı Programı. “Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Mezuniyet Öncesi Eğitim Kapasitesini Güçlendirme” Projesi. Proje Tanıtımı ve müfredat entegrasyonu. Karadeniz Teknik Üniversitesi.

  Attendee

  Turkey

 • 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi, Hemşirelik Günleri III, Cerrahi Hemşireliği

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2007 Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Acil Hemşireliği Kurs Programı

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2007 Acil Hemşireliği Kurs Programı

  Invited Speaker

  Trabzon, Turkey

 • 2006 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Farabi Hastanesi. Hemşirelik Günleri 2, Pediatri Hemşireliği Günleri

  Attendee

  TRABZON, Turkey

 • 2006 KTÜ Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Günleri 1

  Attendee

  Turkey

 • 2005 TAİTAV. Allerjik Hastalıklar ve Astım Sempozyumu

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2005 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uneko 13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2001 45.Milli Pediatri Kongresi

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2001 UNEKO 2001. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi (Uneko 13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi

  Attendee

  Samsun, Turkey

Awards

 • May 2011 Sözlü Bildiri Üçüncülük ödülü

  21. Ulusal Böbrek hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Derneği (TNDTH),

 • June 2009 Yurt dışı yayın teşviki

  8. Ulusal&Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,

 • April 2009 Poster bildiri üçüncülük ödülü

  XVIII. Ulusal Kanser Kongresi

Citations

Total Citations (WOS): 98

h-index (WOS): 6