Announcements & Documents

Uygulama dosyası
Lecture Note
3/22/2019
Değerlendirme formu
Other
3/22/2019
Uygulama kuralları
Other
3/22/2019
1. hafta yaş dönemlerine göre BG
Lecture Note
2/17/2019
YD Bakımı
Lecture Note
2/15/2019
YD değerlendirilmesi
Lecture Note
2/15/2019
NRP
Lecture Note
2/15/2019
1. hafta etik
Lecture Note
2/8/2019
1. hafta BG kuramlar
Lecture Note
2/8/2019
bebeklik dönemi
Lecture Note
11/13/2018
büyüme gelişme psikosoyal gelişim
Lecture Note
12/28/2017
büyüme gelişme psikososyal sorunlar
Lecture Note
12/28/2017
hasta güvenli-ilaç güvenliği
Lecture Note
12/28/2017
cinsel gelişim ve oyun
Lecture Note
12/27/2017
hasta ve çalışan güvenliği özellikli birimler
Lecture Note
12/7/2017
fiziksel gelişme
Lecture Note
11/9/2017
zihinsel gelişim
Lecture Note
11/9/2017
duyu organlarının gelişimi
Lecture Note
11/8/2017
nöromotor gelişim
Lecture Note
11/7/2017
Büyüme gelişme karışık
Lecture Note
10/11/2017
Büyüme gelişme karışık
Lecture Note
10/11/2017
Büyüme gelişme karışık
Lecture Note
10/11/2017
çocukluk dönemlerinde büyüme gelişme
Lecture Note
5/29/2017
Ağrı
Lecture Note
5/29/2017
final konuları
Announcement
5/18/2017
Gastrointestinal sistem
Lecture Note
5/18/2017
oksijen satürasyonu
Exam
4/12/2017
mesane katater
Exam
4/12/2017
mesane katater
Exam
4/12/2017
mesane katater
Exam
4/12/2017
gavaj
Exam
4/12/2017
GASTRİC ASPİRASYON
Exam
4/12/2017
TRAKEOSTOMİ BAKIMI
Exam
4/12/2017
OROFARENGEAL ASPİRASYON
Exam
4/12/2017
MESANE KATATER DEĞ
Exam
4/12/2017
ILIK UYGULAMA
Exam
4/12/2017
GÖĞÜS FİZYOTERAPİ
Exam
4/12/2017
FOTOTERAPİ
Exam
4/12/2017
BALON MASKE
Exam
4/12/2017
AĞIZ, GÖZ UYGULAMALARI
Exam
4/12/2017
solunum
Exam
4/12/2017
vücut sıcaklığı ölçümü
Exam
4/12/2017
karın çevresi ölçümü
Exam
4/12/2017
kalp atım hızı
Exam
4/12/2017
göğüs ölçümü
Exam
4/12/2017
boy ölçümü
Exam
4/12/2017
baş çevresi ölçümü
Exam
4/12/2017
kan basıncı ölçümü
Exam
4/12/2017
staj kuralları
Other
4/12/2017
Yaşlara göre büyüme gelişme
Lecture Note
4/11/2017
erikson
Lecture Note
4/11/2017
bg etkileyen faktörler
Lecture Note
4/11/2017
büyüme gelişme ile ilgili kavramlar
Lecture Note
4/11/2017
değerlendirme buruna ilaç uygulama
Exam
4/5/2017
göze ilaç uygulama değerlendrime
Exam
4/5/2017
Değerlendirme ID
Exam
4/5/2017
değerlendirme rektal
Exam
4/5/2017
kulağa ilaç uygulama değerlendirme formu
Exam
4/5/2017
ilaç memnuniyet değerlendirme formu
Exam
4/5/2017
değerlendirme topikal
Exam
4/5/2017
değerlendirme nebulazötör
Exam
4/5/2017
değerlendirme vastus lateralis
Exam
4/5/2017
değerlendirme SC
Exam
4/5/2017
değerlendirme oral
Exam
4/5/2017
IM Ventrogluteal bölge
Exam
4/5/2017
damar yolu açma
Exam
4/5/2017
ilaçlar2
Lecture Note
4/5/2017
süt çocuğu beslenmesi
Lecture Note
3/30/2017
deri hastalıkları
Lecture Note
3/30/2017
yenidoğan değerlendirme formu
Other
3/30/2017
Değerlendirme formu
Other
3/30/2017
kas iskelet sistemi
Lecture Note
3/30/2017
parenteral beslenme
Lecture Note
3/30/2017
genito üriner sistem
Lecture Note
3/30/2017
hematoloji
Lecture Note
3/30/2017
genetik
Lecture Note
3/30/2017
tip 1 diyabet
Lecture Note
3/16/2017
yenidoğanın canlandırılması
Lecture Note
3/16/2017
yenidoğanın bakımı 2
Lecture Note
3/16/2017
yenidoğanın bakımı 1
Lecture Note
3/16/2017
sıvı elektrolit-asit baz
Lecture Note
3/16/2017
istismar
Lecture Note
3/4/2017
solunum sistemi
Lecture Note
3/4/2017
yenidoğan hastalıkları
Lecture Note
3/4/2017
çocuk sağlığı sorunları
Lecture Note
3/2/2017
fiziksel gelişim bozuklukları
Lecture Note
3/2/2017
merkezi sinir sistemi anomalileri
Lecture Note
3/2/2017
nöroloji
Lecture Note
3/2/2017
ilaç uygulamaları
Lecture Note
3/2/2017
pediyatri hemşireliğine giriş
Lecture Note
3/2/2017
yüksek riskli yenidoğan
Lecture Note
3/2/2017