Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YAŞLI BİREYLER İÇİN FARKLI EGZERSİZ SEÇENEKLERİ

1. ULUSLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.195-196

GENÇ YETİŞKİN BİREYLERİN YEME TUTUM, DAVRANIŞLARI VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.382

EVDE BAKIM HİZMETLERİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: DİYETİSYEN'İN ROLÜ

4. Ulusal ve Uluslararası Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017, ss.36