Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2012 - 2018 Assistant Professor

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2004 - 2006 Research Assistant

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Member of Unit Quality Commission

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2021 - Continues Vice Dean

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2021 - Continues İç Kontrol Çalışma Grubu

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, -

 • 2020 - Continues Member of Unit Quality Commission

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, -

 • 2016 - Continues Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2016 - Continues Farabi Program Institutional Coordinator

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2016 - Continues Erasmus Program Institutional Coordinator

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2016 - Continues Member of Unit Strategic Planning Commission

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2013 - Continues Board Member

  Karadeniz Technical University, Ktü Emeg Birimi

 • 2012 - Continues Head of Department

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2014 - 2021 Compliance Commission Member

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2017 - 2020 Faculty Board Member

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2016 - 2020 Head of Department

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

 • 2016 - 2020 Department Academic Incentive Evaluation Commission Member

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2013 - 2019 Eğitim komisyonu başkanı

  Karadeniz Technical University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

Non Academic Experience

 • 2012 - 2012 Eczacı

  Other Public Institution, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hastane Eczanesi

 • 2012 - 2012 Eczacı

  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Eczanesi

 • 2011 - 2012 Baş Eczacı ve Mesul Müdür

  Other Public Institution, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hastane Eczanesi

 • 2007 - 2012 Başeczacı

  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Eczanesi

 • 2006 - 2012 Eczacı

  Other Public Institution, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hastane Eczanesi

 • 2004 - 2006 Araştırma Görevlisi

  Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Courses

 • Undergraduate ilaç yapı tayini

 • Undergraduate İlaç metabolizması

 • Doctorate F.Bilimler Doktora-Organik Reaksiyonlar ve Mekanizmaları

 • Undergraduate Eczane Hizmetleri

 • Undergraduate Araştırma Projesi I

 • Postgraduate - İlaç Tasarımında Biyokimyasal Yaklaşımlar

 • Undergraduate Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Sorumluluk Bilinci

 • Undergraduate Biyomedikal ve Medikal Cihazlar

 • Undergraduate Farmasötik Kimya III + Lab.

 • Undergraduate İlaç Adlandırması

 • Undergraduate Farmasötik Kimya III ve lab.

 • Undergraduate Farmasötik Kimya IV + Lab.

 • Postgraduate İlaç Tasarımında Biyokimyasal Yaklaşımlar

 • Undergraduate Araştırma Projesi_II

 • Doctorate İlaçlarda enstrümental analiz ve ilaçlarda yapı tayini

 • Doctorate İlaç Metabolizması Biyokimyası

 • Undergraduate Farmasötik Kimya I + Lab

 • Undergraduate Farmasötik Kimya I +Lab.

 • Undergraduate Farmasötik Kimya III +Lab.

 • Doctorate EBK5100- F.Bilimler Doktora-İlaç Tasarımı Temel İlkeler

 • Postgraduate Biyokimyasal Çalışmalarda Farmakope Analizleri

 • Undergraduate Araştırma Projesi Dersi-I

 • Undergraduate Farmasötik Kİmya IV ve LAb

 • Postgraduate Yüksek Lisans Tezi

 • Undergraduate Laboratuvar Güvenliği

 • Postgraduate EBK 595- Yüksek Lisans Tezi

 • Undergraduate FArmasötik Kİmya II ve LAb.

 • Undergraduate Davranış bilimleri ve Meslek Etiği

 • Undergraduate Davranış bilimleri ve Meslek Etiği

 • Undergraduate Araştırma Projesi Teorik ve uygulama dersi II

 • Undergraduate Hastane Eczane İşletmeciliği

 • Undergraduate İlaç adlandırması

 • Postgraduate - Literatür Değerlendirme Temel Yöntemler

 • Undergraduate FArmasötik Kİmya III ve LAb.

 • Undergraduate Farmasötik Kimya IV ve Lab

 • Postgraduate farmasötik açıdan iyi laboratuvar uygulama kuralları

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate Laboratuvar Güvenliği

 • Undergraduate İlaç adlandırması

 • Doctorate İlaç Metabolizması Biyokimyası

 • Undergraduate Hastane Eczacılık İşletmeciliği

 • Undergraduate İlaç Metabolizması

 • Undergraduate FArmasötik Kİmya IV ve LAb.

 • Undergraduate İlaç Metabolizması

 • Associate Degree Eczacılık Farmakolojisi

 • Undergraduate Farmasötik Kimya IV Lab.

 • Undergraduate Farmasötik Kimya I Lab

 • Undergraduate Farmasötik Kimya II Lab.,

 • Undergraduate Farmasötik Kimya III Lab.,