Education Information

Education Information

 • 2011 - 2012 Post Doctorate

  Tsınghua Unıversıty, School Of Information Science And Technology, Department Of Electronic Engineering , China

 • 1999 - 2005 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Ens., Elektrık-Elektronık Mühendıslıgı Bölümübölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  MMSE esaslı ilklendirmeli zaman domeni kanal denklestirciler

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrık-Elektronık Mühendıslıgı Bölümübölümü/Telekomünıkasyon Anabılım Dalı

 • 1998 Post Graduate

  Tek kanallı mikroelektrodlarla aksiyon potansiyellerinin kaydı ve analizi

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrık-Elektronık Mühendıslıgı Bölümübölümü/Telekomünıkasyon Anabılım Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English