Araştırma Alanları

  • Endüstri Mühendisliği

  • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

  • Sezgisel Yöntemler

  • Benzetim

  • Benzetim Optimizasyonu

  • Üretim Planlaması ve Kontrolü

  • Çizelgeleme (Scheduling)

  • İmalat Sistemleri Modellemesi ve Analizi

  • Mühendislik ve Teknoloji