Education Information

Education Information

 • 2013 - 2018 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate Double Major

  Selcuk University, Faculty Of Engıneerıng, Makine Mühendisliği, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Industrıal Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  KARMA MODELLİ MONTAJ HATLARINA YÖNELİK DÖNGÜSEL MALZEME BESLEME SİSTEMİ OPTİMİZASYONU

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

 • 2012 Postgraduate

  Hemşire çizelgeleme probleminin çözümünde arı kolonisi algoritması ve bir sağlık kuruluşunda uygulama

  Selcuk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018TÜBİTAK 2237-B Mühendislik ve Teknolojik Bilimlerde Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi

  Education Management and Planning , TÜBİTAK

 • 2014Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Hazırlama Eğitimi

  Education Management and Planning , Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı