Prof.Dr.

SADETTİN KORKMAZ


Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Genel Jeoloji

Eğitim Bilgileri

1979 - 1984

1979 - 1984

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

1978 - 1980

1978 - 1980

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, İdari Bilimler Enstitüsü (Aitia), Kamu Yönetimi, Türkiye

1977 - 1978

1977 - 1978

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

1972 - 1976

1972 - 1976

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yer Bilimleri Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

1984

1984

Doktora

Boyabat (Sinop) Kuzeydoğusunun Petrol Yönünden Jeolojik ve Jeokimyasal İncelemesi,

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,, Jeoloji Mühendisliği (Petrol Jeolojisi), 194 S.,

1980

1980

Yüksek Lisans

Kamu Yönetiminde Yöneylem Araştırması ve Uygulama Alanları,

Gazi Üniversitesi, İdari Bilimler Enstitüsü (Aitia), Kamu Yönetimi

1978

1978

Yüksek Lisans

Isparta N24 a2,a3,b1,b4 Paftalarının Jeolojisi ve Petrol Olanakları

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Araştırma Alanları

Jeoloji Mühendisliği , Genel Jeoloji, Sedimantoloji, Enerji Kaynakları, Kömür Jeolojisi, Petrol Jeolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

1996 - 2002

1996 - 2002

Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

1987 - 1996

1987 - 1996

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

1986 - 1987

1986 - 1987

Yrd.Doç.Dr.

Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

2010 - 2019

2010 - 2019

Enstitü Müdürü

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri

2008 - 2014

2008 - 2014

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği

2008 - 2014

2008 - 2014

Bölüm Başkanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği

2001 - 2004

2001 - 2004

Genel Sekreter

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rektörlük

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Enerji ve Çevre

Lisans

Lisans

Sedimantoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Türkiye'nin Çevre Sorunları

Lisans

Lisans

Sondaj Tekniği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Petrol Sistemleri

Lisans

Lisans

Yakıtlar Jeolojisi

Lisans

Lisans

Yeraltı Jeolojisi

Yönetilen Tezler

1991

1991

Yüksek Lisans

Düzköy-Çayırbağ (Trabzon) yöresinin jeolojik incelemesi

KORKMAZ S.

N.Bulguroğlu(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Distributions of environmentally hazardous elements in the Tertiary oil shale deposits from NW Anatolia, Turkey: A statistical analysis

KORKMAZ S. , Gulbay R. K.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.38, ss.1269-1278, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Organic Geochemistry of Agacbasi Yayla Peat Deposits, Koprubasi/Trabzon, NE Turkey

HOS-CEBI F. , KORKMAZ S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, cilt.146, ss.155-165, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Occurrences and origin of oils and asphaltites from South East Anatolia (Turkey): Implications from organic geochemistry

Kara-Gulbay R. , KORKMAZ S.

JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, ss.145-158, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

Mineralogy and whole rock geochemistry of late Cretaceous sandstones from the eastern Pontides (NE Turkey)

Eker C. S. , KORKMAZ S.

NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN, cilt.188, ss.235-256, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2011

2011

The Environmentally Significant Element Contents of Eocene Coals in North Anatolia, Turkey

Cebi F. H. , KORKMAZ S.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.33, ss.1532-1545, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Trace Element Geochemistry of the Jurassic Coals in the Feke and Kozan (Adana) Areas, Eastern Taurides, Turkey

Kara-Gulbay R. , KORKMAZ S.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.31, ss.1315-1328, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

Trace Element Geochemistry of Jurassic Coals from Eastern Black Sea Region, NE-Turkey

Cebi F. H. , KORKMAZ S. , Akcay M.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.31, ss.664-670, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Fossil fuel potential of Turkey: A statistical evaluation of reserves, production, and consumption

KORKMAZ S. , Kara-Gulbay R. , Turan M.

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.3, ss.296-304, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

Source rock characteristics and hydrocarbon potential of the late cretaceous deposits in the eastern Black Sea region, NE Turkey

Saydam C., KORKMAZ S.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.30, ss.1141-1151, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2007

2007

Organic geochemical characteristics and depositional environments of the Jurassic coals in the eastern Taurus of Southern Turkey

Korkmaz S. , Guelbay R. K.

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, cilt.70, ss.292-304, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

1999

1999

Depositional systems in the eastern Pontides back-arc basin: an example from NE- Turke

Kandemir R., KORKMAZ S.

ZENTRALBLATT FUR GEOLOGIE UND PALAENTOLOGIE, cilt.1, ss.1495-1504, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

1998

1998

Basin development in th eastern Pontides, Jurassic to Cretaceous

Yılmaz C., KORKMAZ S.

ZENTRALBLATT FUR GEOLOGIE UND PALAENTOLOGIE, cilt.1, ss.1485-1494, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

1997

1997

Geochemistry and petrogenesis of the eastern Pontide volcanic rocks, northeast Turkey

Arslan M., Tüysüz N. , Korkmaz S. , Kurt H.

CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY, cilt.57, ss.157-187, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

1997

1997

Geochemistry and Petrogenesis of the Eastern Pontide Volcanic Rocks, NE-Turkey

Arslan M., TÜYSÜZ N. , Korkmaz S. , Kurt H.

CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY, cilt.1, ss.157-187, 1997 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

1994

1994

Evolution of the Pontide-carbonate platform during Dogger-Lower Cretaceous, N-Turkey

KORKMAZ S. , Yılmaz C.

GEOLOGIE MEDITERRANEENNE, cilt.11, ss.101-103, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 50. Yılı

KORKMAZ S.

Korkmaz S., Ed., "50. Yıl Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, ss.3-8, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

Doğu Karadeniz Bölgesi Jura Yaşlı Kömür Oluşukları

HOS-CEBI F., KORKMAZ S.

Korkmaz S., Ed., "50. Yıl Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, ss.187-190, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2016

2016

Trabzon Kıyı Bölgesinin Stratigrafisi

KORKMAZ S. , Van A.

Korkmaz S., Ed., "50. Yıl Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, ss.61-73, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2007

2007

Kuzey Anadolu Bölgesindeki Eosen yaşlı kömürlerin çevresel element dağılımları, K-Türkiye

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

Kapadokya Yöresinin Jeolojisi, cilt.., ss.114-120, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Doğu Karadeniz Bölgesinin fosil yakıt potansiyeli

KORKMAZ S.

Doğu Karadeniz Bölgesi Enerji Formu, cilt.., ss.101-106, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Kuzeybatı Anadolu'daki bitümlü şeyllerin organik jeokimyasal özellikleri ve çökelme ortamları.

KARA GÜLBAY R. , KORKMAZ S.

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.48, ss.21-41, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Pirahmet (Gümüşhane) yöresindeki Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin organik jeokimyasal özellikleri

Saydam Eker Ç., KORKMAZ S.

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Semp., cilt.., ss.356-364, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Tortum Gölü (Erzurum) kuzeyindeki Üst Kretase kumtaşlarının sedimanter petrografik ve dokusal özellikleri

Kandemir R., KORKMAZ S.

Fırat Üniv. Jeoloji Müh. 20. Yılı Semp., cilt.., ss.79-89, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1998

1998

Preliminary note of the K/T boundary sediments in Gölköy areas, Black Sea region, in Turkey

Matsumaru K., Meriç E., Özkar İ., Arakawa Y., KORKMAZ S.

Journal of Saitama University, Faculty of Education (Mathematics and Natural Sciences), cilt.47, ss.41-47, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1995

1995

Pseudosiderolites vidali (Douville)'nin Doğu Pontid’lerdeki (G Trabzon) stratigrafik konumu

Meriç E., Tansel İ., Şengüler İ., KORKMAZ S.

YERBİLİMLERİ/GEOSOUND, cilt.26, ss.123-129, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1994

1994

Trabzon alt bölgesi maden potansiyeli ve madenciliğin bölge ekonomisi açısından önemi

KORKMAZ S.

Bölgesel Kalkınma Semp., cilt.., ss.320-333, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1993

1993

Tonya-Düzköy (GB Trabzon) yöresinin stratigrafisi

KORKMAZ S.

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.36, ss.151-158, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1993

1993

Üst Kretase yaşlı Saraftepe (Trabzon) bazanitinin jeokimyasal özellikleri ve jeotektonik anlamı

KORKMAZ S. , Sadıklar M. B. , Van A., Tüysüz N. , Ercan T.

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.36, ss.37-44, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1993

1993

Tartışma

KORKMAZ S.

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.42, ss.146-147, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1992

1992

Doğal kaynaklar açısından yeni Türk devletleri

KORKMAZ S.

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.40, ss.20-24, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1992

1992

Türkiye’deki bazı tortul havzalara petrol potansiyeli açısından bir bakış

KORKMAZ S. , Gedik A., Pelin S.

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.39, ss.5-14, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1990

1990

Mut-Ermenek-Silifke (Konya-Mersin) havzasında ana kaya fasiyesi ve petrol oluşumunun organik jeokimyasal yöntemlerle incelenmesi

KORKMAZ S. , Gedik A.

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.31, ss.29-37, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1990

1990

Sivas havzasında ana kaya fasiyesi ve petrol oluşumunun organik jeokimyasal yöntemlerle araştırılması

KORKMAZ S.

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.36, ss.61-68, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1988

1988

Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin arasında kalan bölgenin jeolojisi ve petrol oluşumları

KORKMAZ S. , Gedik A.

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.32-33, ss.5-15, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1987

1987

Bozova (Korkuteli) kuzeyinin jeolojisi

KORKMAZ S.

Selçuk Üniv. MMF Dergisi, cilt.2, ss.28-36, 1987 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1984

1984

Orta Karadeniz (Samsun-Sinop) havzasının jeolojisi ve volkanik kayaçların petrolojisi

Gedik A., Ercan T., KORKMAZ S.

Maden Tetkik ve Arama Dergisi, cilt.99-100, ss.34-50, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1984

1984

Doğu Pontid yay gerisi havzasında manto yükselimi ve polijenetik ofiyolit olgusu.

Bektaş O. , Pelin S., KORKMAZ S.

TJK Ketin Semp., cilt.., ss.175-188, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1984

1984

Sinop havzasının jeolojisi ve petrol olanakları

Gedik A., KORKMAZ S.

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.19, ss.53-79, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1984

1984

Demirözü (Bayburt) güneyinin stratigrafisi

KORKMAZ S. , Baki Z.

Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.5, ss.107-115, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1982

1982

Mitoloji, jeoloji ve turizm: Olimpos'un sönmeyen alevi

Yüksel V., KORKMAZ S.

Yeryuvarı ve İnsan, cilt.7, ss.3-4, 1982 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1981

1981

Karadeniz 'in petrol potansiyeli

Pelin S., KORKMAZ S.

KTÜ Yerbilimleri Dergisi, cilt.1, ss.145-157, 1981 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Kuzey Amerika Ulusal Parklarının Jeolojik Özellikleri ve Büyük Aşınma Yapıları

KORKMAZ S.

SÇG'20019 Sedimantoloji Çalıştayı, Elazığ, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2019

2017

2017

Boyabat HavzasıGeç Eosen-Erken Oligosen Yaşlı Akarsu Çökellerinin Sedimantolojik Özellikleri

KORKMAZ S.

Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı: Karasal Çökelme Sistemleri, Rize, Türkiye, 14 - 17 Eylül 2017, ss.52-53

2015

2015

Geological and organic geochemical investigation of newly discovered Eskisehir-Alpu Basin (Turkey) bituminous marls

ŞENGÜLER İ., KARA GÜLBAY R. , KORKMAZ S.

35. Oil Shale Symposium, Salt Lake City, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 09 Ekim 2015, ss.45

2013

2013

Organic geochemistry of Upper Devonian-Lower Carboniferous black shales in the Taurus Belt, Southern Turkey.

KARA GÜLBAY R. , KORKMAZ S. , Demirel İ. H. , Şen Günaydın Ö.

European Geosciences Union, Geophysical Research, Viyana, Avusturya, 15 - 20 Nisan 2013, ss.9141

2012

2012

Organic geochemistry of Oltu gemstone coal, Erzurum (NE Turkey). , Abstracts EGU2012-14397-1,

KARA GÜLBAY R. , KORKMAZ S. , Yaylalı Abanuz G.

European Geosciences Union, Geophysical Research, Viyana, Avusturya, 13 - 18 Nisan 2012

2011

2011

Source rock-oil correlation in the Sinop Basin (Northern Turkey).

KARA GÜLBAY R. , KORKMAZ S.

Goldschmidt Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 14 - 19 Ağustos 2011, ss.1148

2010

2010

Ağaçbaşı Yayla Turbasının Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamı, Köprübaşı/Trabzon, NE Turkey

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

Karadeniz Teknik Üniversitesi MF Jeoloji Mühendisliği Bölümü 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2010, ss.182-183

2010

2010

Gümüşhacıköy (Amasya) yöresi asfaltit oluşuklarının organik jeokimyasal özellikleri.

KARA GÜLBAY R. , KORKMAZ S.

Selçuk Üniv. Jeoloji Müh. 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2010, ss.109-110

2010

2010

The organic geochemical characteristics of Gümüşhacıköy asphaltite occurences, (Amasya-Turkey).

KARA GÜLBAY R. , KORKMAZ S.

European Geosciences Union, Viyana, Avusturya, 2 - 07 Mayıs 2010, ss.13973

2010

2010

Sinop Havzası’ndaki Alt Kretase yaşlı Çağlayan Formasyonu’nun kaynak kaya özellikleri

KORKMAZ S. , KARA GÜLBAY R.

63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2010, ss.161-162

2009

2009

Biomarkers of Eocene Coals in the North Anatolia, Turkey

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

EGU Geophysical Research Abstracts, Vienna, Avusturya, 19 - 24 Nisan 2009, ss.1843

2009

2009

Organic geochemistry of asphaltite occurences in Southeast Anatolia, Turkey.

KORKMAZ S. , KARA GÜLBAY R.

European Geosciences Union, Geophysical Research, Viyana, Avusturya, 12 - 17 Nisan 2009

2007

2007

Kuzey Anadolu Bölgesindeki Eosen yaşlı kömürlerin çevresel element dağılımları, K-Türkiye

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

Kapadokya Yöresinin Jeolojisi, Niğde, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2007, ss.114-120

2007

2007

Environmentally hazardous trace elements of Eocene coal deposits in the north Anatolia, Turkey

Cebi F. H. , Korkmaz S.

17th Annual V M Goldschmidt Conference, Cologne, Almanya, 01 Ağustos 2007, cilt.71 identifier

2006

2006

Kuzey Anadolu’daki Eosen Yaşlı Linyit Kömürlerinin Organik jeokimyasal özellikleri/K-Türkiye

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2006, ss.110

2006

2006

Kuzey Anadolu’daki Eosen yaşlı linyit kömürlerinin organik jeokimyasal özellikleri/K-Türkiye,

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

SÜ 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2006, ss.110

2005

2005

Doğu Toroslar’daki Jura Kömürlerinin Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamları

KORKMAZ S. , KARA GÜLBAY R.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2005, ss.25-26

2005

2005

Doğu Toroslar’daki Jura kömürlerinin organik jeokimyasal özellikleri ve çökelme ortamları

KORKMAZ S. , KARA GÜLBAY R.

40. Yıl Jeoloji Sempozyumu,, Trabzon, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2005, ss.25-26

2005

2005

Kuzeybatı Anadolu’daki Bitümlü Şeyllerin Organik Jeokimyasal Özellikleri

KARA GÜLBAY R. , KORKMAZ S.

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 17 Nisan 2005, ss.150-151

2005

2005

Kuzeybatı Anadolu’daki bitümlü şeyllerin organik jeokimyasal özellikleri

KARA GÜLBAY R. , KORKMAZ S.

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 17 Nisan 2005, ss.150-151

2004

2004

Organic geochemical properties of marls Late Cretaceous aged in the South zones of eastern Pontid (NE Turkey).

Saydam Eker Ç., KORKMAZ S.

EMPG Int. Symposium on Experimental Mineralogy, Petrology and Geochemistry,, Frankfurt/Main, Almanya, 4 - 07 Nisan 2004, ss.73

2003

2003

Doğu Karadeniz’de Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin sedimantolojik ve sedimanter petrografik özellikleri

Saydam Eker Ç., KORKMAZ S.

Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2003, ss.14-15

2003

2003

Doğu Karadeniz’de Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin 0rganik jeokimyasal özellikler

Saydam Eker Ç., KORKMAZ S.

Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2003, ss.16-17

2003

2003

Doğu Karadeniz Bölgesinin doğal kaynak potansiyeli ve ekonomik önemine bir bakış.

KORKMAZ S.

Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu,, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2003, ss.79-80

2003

2003

Doğu Pontidlerde Geç Kretase yaşlı kumtaşlarının kaynak alanının belirlenmesi

Saydam Eker Ç., KORKMAZ S.

MÜ 10. Yıl Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2003, ss.24

2003

2003

Organic geochemical properties of detritics sediments of Late Cretaceous aged in Yağlıdere and Musalla (Gümüşhane/NE Turkey)

Saydam Eker Ç., KORKMAZ S.

Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Bochum, Almanya, 22 - 25 Eylül 2003, cilt.15, ss.167

2002

2002

Pirahmet (Gümüşhane) yöresindeki Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin organik jeokimyasal özellikleri

KORKMAZ S. , Saydam Eker Ç.

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2002, ss.47

2002

2002

Geotectonic Setting of Volcanogenic Massive Sulfide Deposits in Tirebolu Doğankent Giresun NE Turkey

EYÜBOĞLU Y. , TÜYSÜZ N. , KORKMAZ S.

1st International Symposium of the Faculty of Mines (İTÜ) on Earth Science and Engineering, İstanbul, 13 - 16 Eylül 2002, ss.240

2000

2000

Geochemical properties and geotectonic setting of the Upper Cretaceous volcani-clastic rocks, Tirebolu-Doğankent (Giresun), NE-Turkey,

Eyüboğlu Y. , KORKMAZ S. , Tüysüz N.

Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Heidelberg, Almanya, 24 - 29 Eylül 2000, cilt.12, ss.103

1999

1999

Trace element geochemistry of Jurassic coals from eastern Pontides, NE-Turkey,

KORKMAZ S. , Akçay M., HOŞ ÇEBİ F.

MinWien’99, Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Viyana, Avusturya, 28 Ağustos - 01 Eylül 1999, cilt.11, ss.133

1999

1999

The provenance of Upper Cretaceous sandstones in NE-Turkey, An approach petrographic and geochemistry. v. 11, Abstracts p. 118, August28-Sept. 1, Viyana.

Kandemir R., Şen C. , KORKMAZ S.

MinWien’99, Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Viyana, Avusturya, 28 Ağustos - 01 Eylül 1999, cilt.11, ss.118

1997

1997

Tortum Gölü (Erzurum) kuzeyinin stratigrafik ve sedimantolojik özellikleri

Kandemir R., KORKMAZ S.

SÜ 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 12 - 16 Mayıs 1997, ss.122

1997

1997

Doğu Pontidler’de (G-Trabzon) Üst Kretase Yaşlı Volkani-klastiklerin Petrol Kaynak Kayası Açısından İncelenmesi

KARA GÜLBAY R. , KORKMAZ S.

Selçuk Üniversitesi 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 12 - 16 Mayıs 1997, ss.134-135

1996

1996

Sedimentary and paleotectonic evolutions of pelagic carbonate platform in the Eastern Pontides,

Yılmaz C., KORKMAZ S.

2nd Intern. Sympos. on Petroleum Geology and Hydrocarbon Potential of the Black Sea Area,, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Eylül 1996, ss.66

1995

1995

Trabzon kıyı bölgesinin stratigrafisi

KORKMAZ S. , Van A.

30. Yıl Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 16 - 20 Ekim 1995, ss.107

1995

1995

Stratigraphy of the eastern Pontides

KORKMAZ S. , TÜYSÜZ N.

Proceedings of the International Symposium of the eastern Pontides, Türkiye, 2 - 14 Nisan 1995

1994

1994

Evolution of the Pontide-Carbonate Platform during Dogger-Lower Cretacous, N-Turkey.

KORKMAZ S. , Yılmaz C.

Perimediterranean Carbonate Platforms, First Int. Meeting,, Marsilya, Fransa, 5 - 10 Eylül 1994, ss.91-92

1992

1992

Geochemical characteristics of the Upper Cretaceous Saraf Tepe basanites (Trabzon) and their geotectonic implication, NE-Turke,

KORKMAZ S. , Sadıklar M. B. , Van A., Tüysüz N. , Kulu H.

Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Tübingen, Almanya, 12 - 20 Eylül 1992, cilt.4, no.1, ss.152

1992

1992

Geochemical characteristics of Upper Cretaceous Saraf Tepe Basanites (Trabzon) and their Geotectonic Implication, NE-Turkey.

KORKMAZ S. , SADIKLAR M. B. , VAN A., TÜYSÜZ N. , KULU H.

70. Jahrestagung der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft, Tübingen, Almanya, 11 - 17 Eylül 1992, ss.152

1992

1992

Jurassic coal occurrences and their depositional environments in the Eastern Pontides, NE-Turkey,

KORKMAZ S.

Intern. Symp. on the Geology of the Black Sea Region,, Ankara, Türkiye, 7 - 11 Eylül 1992, ss.85

1992

1992

Importance of Black Sea belt from the point of petroleum.

Gedik A., KORKMAZ S.

Intern. Symp. on the Geology of the Black Sea Region,, Ankara, Türkiye, 7 - 11 Eylül 1992, ss.76

1992

1992

Stratigraphy of the Eastern Pontides,

KORKMAZ S. , Er M., Van A., Musaoğlu A., Keskin İ., Tüysüz N.

Intern. Symp. on the Geology of the Black Sea Region,, Ankara, Türkiye, 7 - 11 Eylül 1992, ss.17

1986

1986

Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin arasında kalan bölgenin jelojisi ve petrol sızıntılarının kökeni,

Gedik A., KORKMAZ S.

Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 Nisan 1986 - 15 Nisan 1976, ss.36

1984

1984

Doğu Pontid yay gerisi havzasında manto yükselimi ve polijenetik ofiyolit olgusu,

Bektaş O. , Pelin S., KORKMAZ S.

TJK 38. Bilimsel ve Teknik Kurultayı,, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Şubat 1984, ss.34-35

1981

1981

Sinop havzasının jeolojisi ve petrol olanakları ile ilgili ön sonuçlar

Gedik A., Özbudak N., KORKMAZ S. , Ağrıdağ D. S. , İztan Y. H.

TJK 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı,, Ankara, Türkiye, 9 - 13 Mart 1981, ss.10

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Doğu Karadeniz Bölgesi Jura Yaşlı Kömür Oluşukları

HOŞ ÇEBİ F. , KORKMAZ S.

Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 50 Kuruluş Yılı Etkinlik Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Prof.Dr. Sadettin KORKMAZ, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.187-190, 2016

2005

2005

Jeoloji Mühendisliği Mezunlar Albümü (1970-2004)

KORKMAZ S.

Ktü Basımevi, 56 S., Trabzon, 2005

2004

2004

Karadeniz Teknik Üniversitesi / Kuruluşu ve İlkleri

KORKMAZ S.

Karadeniz Teknik Eğitim Vakfı (Katev), 80 S., Trabzon, 2004

2003

2003

Trabzon’da 35 Vakfa Ait Notlar (M.Burnaz)

KORKMAZ S. , Aktürk Y.

Karadeniz Teknik Eğitim Vakfı (Katev), 47 S.,, Trabzon, 2003

1994

1994

Coal occurrence in ancient sedimentary environments

KORKMAZ S.

COAL, Kural O.,, Editör, Özel, İstanbul, ss.17-27, 1994

Diğer Yayınlar

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Kızılay

Üye

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Sedimantoloji Çalışma Grubu

Üye

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Trabzonspor

Üye

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Demirciler Köyü Kalkındırma Derneği

Üye

1978 - Devam Ediyor

1978 - Devam Ediyor

Türkiye Petrol Jeologları Derneği

Üye

1977 - Devam Ediyor

1977 - Devam Ediyor

Jeoloji Mühendisleri Odası

ÜyeAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 302

h-indeksi (WOS): 9