Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of peri-implant plastic surgery approaches after implant surgery.

91st General Session and Exhibiton of the IADR, 42nd Annual Meeting of the AADR, 37th Annual Meeting of the CADR, Seattle,Wash, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Mart 2013, ss.156

Sklerodermanın Oral Rehabilitasyonu”

Türk Periodontoloji Derneği 42. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2012

Tip 1 Von-Willebrand hastalığı ve Periodontal yaklaşım

Türk Periodontoloji Derneği 40. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2010

Siklosporine Bağlı Dişeti Büyümelerinin Tedavisi: Olgu Serisi

Türk Periodontoloji Derneği 39. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 29 - 31 Ekim 2009

Diğer Yayınlar