Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“18. Yüzyılda Osmanlı’da İşçi Hareketleri: Sidrekapsi Madeni Örneği”

12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Avusturya, ss.1

“XVIII. Yüzyılda Ohri Sancağı’nda Kükürt Üretimi”

Comité International d’Etudes Pré-Ottomanes et Ottomanes (International Comittee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies), Trabzon, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2016, ss.1-10

“ 18. Yüzyıl Başlarında Balkanlar’da Müstahkem Mevkilerin Yeniden İmarı: Vidin Kalesi”

Comité International d’Etudes Pré-Ottomanes et Ottomanes (International Comittee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies), Trabzon, Türkiye, 18 - 23 Eylül 2006, ss.1-10

“XVIII. Yüzyılda Espiye Madenleri”

Tarihi Kültürel Özellikleri ve Gelenekleriyle Espiye Sempozyumu, Giresun, Türkiye, 24 Haziran 2006, ss.97-130

Tarihi Seyir İçinde Çaykara

Çaykara’nın Manevi ve Kültürel Değerleri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Ocak 2002, ss.17-44

“1780’de Merkeze Gönderilen Bir Belgeye Göre Gümüşhane Yöresi Madenlerinin Durumu ve Madencilerin Devletten Beklentileri”

Trabzon ve Çevresi Uluslar arası Tarih – Dil – Edebiyat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2001, cilt.1, ss.279-288

“XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Gümüşhane ve Yöresinde Madencilik Faaliyetleri”

Trabzon Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 6 - 08 Kasım 1998, ss.379-393

Kitap & Kitap Bölümleri

“Klasik Dönemde Osmanlı’da Madencilik”

Türkler, Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.791-801, 2002