Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Edebiyatı , no.577, pp.32-36, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Toplum ve Bilim , no.157, pp.258-263, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Öneri Dergisi , vol.16, no.56, pp.522-544, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

ODTÜ Gelişme Dergisi , vol.48, no.1, pp.111-120, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Yurdu , no.401, pp.54-58, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sürdürülebilir Liberalizm Arayışında Farklı Bir Ses: Wilhelm Röpke

1. İktisat ve Toplum Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2023, pp.45

Teknoloji, İktisat ve İnsan Sacağında Bir Denge Arayışı: Erol Güngör Örneği

Vefatının 40. Yılında Erol Güngör Sempozyumu, Konya, Turkey, 15 November 2023

İktisadî Rasyonalitenin Evrimi Hakkında Bir Değerlendirme

EFİ 2023 Uluslararası Ekonomi Finans ve İşletme Kongresi, Sivas, Turkey, 26 - 27 May 2023, pp.75 Creative Commons License

Osmanlı Devleti'nde Politik İktisada İlişkin Fikirlerin Evrimi: Şerif Mardin Örneği

9. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2022, pp.45

Some Reflections on the Methodological Debates Between Lionel Robbins and Terence Hutchison

The 8th International Conference on Economics (ICE-TEA 2022), Nevşehir, Turkey, 1 - 04 September 2022

A Critical Attitude Towards Negative Externalities: A Comparative Analysis of Schumacherian Approach and Akhi Mentality

Uluslararası Ahilik Anlayışı İle Hayata Dokunuş Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2021, pp.97-109 Sustainable Development

Discussions on Economic Underdevelopment: The Case of Timur Kuran

3. International Conference on Economics (EconTR 2021), Ankara, Turkey, 2 - 04 September 2021

6. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.411 Creative Commons License

3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 12 - 13 September 2019, pp.354-367 Creative Commons License

Books & Book Chapters

in: , F. Akın ve H. Ç. Bal, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.127-142, 2022

Türk İktisat Düşüncesinde Terence W. Hutchison - Ahmed Güner Sayar Çizgisi

in: T. W. Hutchison - A. G. Sayar Correspondence, Kaymakçı,Özgün Burak, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.41-61, 2022

Metrics

Publication

28

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals