General Information

Institutional Information: Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk-Islam Sanatı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Archaelogy and History of Art, Turkish-Islamic Art, Art, Painting

Metrics

Publication

44

Project

4

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals

Biography

1971 yılında Yomra (Trabzon)’da doğdu. İlk-, Orta- ve Lise tahsilini Trabzon’da yaptı ve 1989 yılında Trabzon Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde yüksek öğrenimine başladı ve 1993 yılında aynı fakültenin Sanat Tarihi Anabilim Dalı’ndan mezun oldu.

1994–1995 yıllarında Almanya’da, Ruhr Üniversitesi Bochum ve Wuppertal Üniversitesi’nde yabancı dil (Almanca) öğrenimi gördü.

1995–1997 yıllarında Ruhr Üniversitesi Bochum’da; Sanat Tarihi ve Arkeoloji Anabilim dallarında mastır öğrenimi gördü.

Temmuz 1997 yılında, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Görevi nedeniyle mastır öğrenimine Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde devam etti ve Şubat 2001’de mezun oldu.

Temmuz 2001’de; „Eine vergleichende Studie über den Bahnbau und die Bahnhofsarchitektur der Anatolischen Bahnen und der Bagdadbahn mit ihren Vorbildern im Deutschen Reich [Anadolu- Bağdat Demiryollarındaki İstasyon Binaları ile Bunların Almanya İmparatorluğu’ndaki Öncü Modelleri Arasında Mukayeseli Bir Araştırma]” başlıklı proje ile Ruhr Üniversitesi, Tarih Fakültesi, Sanat Tarihi Enstitüsü’ne Doktorant olarak kabul edildi.

2002 yılında aynı proje ile DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi)’den üç yıllık Doktora Bursu kazandı.

Doktora Projesi çalışmalarını, 2002-2006 yılları arasında, Ruhr Üniversitesi, Tarih Fakültesi, Sanat Tarihi Enstitüsü’nde, Prof. Dr. Joachim Petsch’in danışmanlığında tamamladı ve 16 Ocak 2006 tarihinde, Ruhr Üniversitesi Tarih Fakültesi’nden Phl. Dr. unvanı aldı.

13.07.2006 tarihinde, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı.

31.01.2011 tarihinde, “Türk-İslam Sanatı” Anabilim Dalında Doçent oldu.

18.07.2012 tarihinde naklen Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’ne Doçent Doktor olarak atandı.

26.07.2012 tarihinde aynı bölüme Bölüm Başkanı ve Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı Başkanı olarak atandı.

17.06.2016 tarihinde Profesör oldu.

27.03.2017 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı’nca T.C. Münih Başkonsolosluğu’na vekâleten Eğitim Ataşesi olarak atandı.

24.08.2017 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’ndeki görevine geri döndü.

28.05.2018 tarihinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına atandı ve bu görevini 28.05.2021 tarihine kadar sürdürdü.

03.09.2019 tarihinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan vekili olarak atandı ve bu görevini 28.05.2021 tarihine kadar sürdürdü.

02.06.2021 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümündeki görevine tekrar başladı.

Halen aynı bölümde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanlığı görevi yanında Eylül 2021 tarihinde Trabzon İç Kale'de başlayan arkeolojik kazıların koordinatörlüğünü de yürütmektedir.

Çalışma Alanları

Çalışmalarını; Son Devir Osmanlı Mimarisi, Demiryolu Mimarisi, Türk-Alman Kültür ve Sanat İlişkileri, Osmanlı Resim Sanatı ve 19. Yüzyıl Avrupa Sanatı alanlarında sürdürmekte olup bu konularda yayımlanmış kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Contact

Email
mehmetyavuz@ktu.edu.tr
Web Page
https://avesis.ktu.edu.tr//mehmetyavuz
Office Phone
+90 462377 Extension: 3548
Office
Edebiyat Fak. 3. Kat TDE 10
Address
Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Kanuni Kampüsü 61080 Trabzon