Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2016 - 2019 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Turkey

 • 2015 - 2019 Doctorate

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Uygulamalı Matematik, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Sakarya University, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik, Turkey

 • 2010 - 2012 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Foreıgn Trade, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Tehlike modellerine göre sistemlerin ve bileşenlerinin bulanık güvenilirliği

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2019 Doctorate

  Genel lineer rasgele etki modelleri altında ön tahmin edicilerin kovaryans matris karşılaştırması

  Sakarya University, Instıtute Of Scıence

 • 2015 Postgraduate

  Parçalanmış Lineer Modeller Altında Parametrelerin En iyi Lineer Yansız Tahminlerinde Parçalanmış Matris Tersi Yöntemi

  Sakarya University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English