Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2004 - Continues Professor

    Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Non Academic Experience

  • 1986 - 1988 Araştırma Görevlisi

    KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü