Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Grup Çalışması Ortamlarına Karşı Öğrenci Tutumları Ölçeğinin (GÇOÖT) Türkçeye Uyarlanması

İlköğretim Online, vol.16, no.3, pp.1049-1057, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnsan Performans Teknolojisi Uygulamalarındaki Teknolojik Müdahaleler

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.1-12, 2015 (International Refereed University Journal)