Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2016 Akademik Personel Sınavı

  KTÜ TIP FAKÜLTESİ, İÇ HASTALIKLARI

  TIPTA UZMANLIK SINAVI

 • Aralık 2016 Tez Savunma (Sanatta Yeterlik)

  TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

  TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU YETERLİLİK BECERİ DEĞERLENDİRME SINAVI

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2016 - Devam Ediyor KARDİYOLOJİ KONSÜLTASYON KİTABI

  Editör

 • 2012 - Devam Ediyor TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor MEDİKAL NETWORK KARDİYOLOJİ DERGİSİ

  Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Danışma Kurulu

  Danışman

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2017 Archives of the Turkish Society of Cardiology

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2016 - Devam Ediyor A-HIT 2 Çalışması

  nursah@ner-consulting.com

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2016 - Devam Ediyor NOACTURK Araştırıcıları

  http://korteksbilisim.com/app/tkd/Login.aspx

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2015 - Devam Ediyor European Society of Cardiology EURObservational Research Programme

  eorp@escardio.org

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Turkey