Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bilgi İşlemsel Düşünmeye İlişkin Bir Kavramsal Çerçeve Önerisi

IXth International Eurasian Educational Research Congress, EJER 2022, İzmir, Turkey, 22 - 25 June 2022, pp.1557-1559

Araştırma Topluluğu Modeli Çerçevesinde Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Etkililiğinin İncelenmesi

2nd International Conference on Educational Technology and Online Learning, ICETOL 2022, Balıkesir, Turkey, 23 - 26 June 2022

Programlama Bilgisi Başarı Testi ve Değerlendirme Rubriğinin Geliştirme Çalışması

2nd International Conference on Educational Technology and Online Learning, ICETOL 2022, Balıkesir, Turkey, 23 - 26 June 2022

Conceptual framework of adaptive web based skill assessment tool designed for low qualified adults in Turkey

9th Teaching & Education Virtual Conference, Praha, Czech Republic, 23 - 24 June 2020, vol.1, pp.73-80

Assessment of basic skills of low qualified adults in Turkey for labor market: Needs analysis

9th Teaching & Education Virtual Conference, Praha, Czech Republic, 23 - 24 June 2020, vol.1, pp.1-8

Bilgisayarsız Etkinlik Uygulamasına Bir Örnek: “Haritada Yer Bulma”

7th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2019, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.207-212

Ortaokul Öğrencilerinin 21.Yüzyıl Becerilerinin Geleneksel Oyun ve Oyuncaklar Ekseninde Değerlendirilmesi

7th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2019, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.31-49

21.Yüzyıl Becerilerinin Gelişiminin Desteklenmesinde Geleneksel Oyunların Rolü: Satranc-ı Urefa ve Peçiç Örneği

V. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.470-471

Ortaokul öğrencileri ve öğretmen adaylarının yaratıcı fikir önerileri: “Bir fikrim var?”

6th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2018, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018

Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin farkındalık durumları

6th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2018, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018

A Suggestion for Classification of Mobile Games

International Child and Information Safety Congress “Digital Games”, Ankara, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.1-2

Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin eğitsel sosyal ağ ve uzaktan eğitim platformuna ilişkin görüşleri

5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

10-14 yaş grubu öğrencilerinin dijital oyun tercihlerinin incelenmesi:Trabzon örneği

5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin çevrimiçi ortam kavramına yönelik algıları

5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2017, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Kodlama öğretimine yönelik hazırlanan eğitsel oyunlarda cinsiyete bağlı tercihler

26. Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

21. yüzyıl becerileri ve kodlama öğretimi

26. Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.132-134

Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin Edmodo deneyimlerinin incelenmesi

26. Uluslarası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

Çevrimiçi öğrenme ortamlarında alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerine ilişkin var olan durum

4th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2016, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.203-209

Uzaktan öğretim ile ders alan öğrencilerin deneyimleri: Sistemden kopma nedenleri

3rd International Eurasian Educational Research Congress, EJER 2016, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim deneyimleri: Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

3rd International Eurasian Educational Research Congress, EJER 2016, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Uzaktan eğitim programlarında ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik bilgi, inanç ve uygulamaları arasındaki ilişkiler

3rd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2015, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.59

Görme engelli bireylere yönelik iş bulma sitesinin tasarlanması

Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi, Manisa, Turkey, 2 - 04 September 2015, pp.15

Öğretim elemanlarının örgün eğitimdeki teknoloji kullanımı deneyimlerini uzaktan eğitime aktarmaları üzerine nitel bir çalışma

8th Computer and Instructional Technologies Symposium, ICITS 2104, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.126-131

12 – 15 yaş grubu öğrencilerin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin görüşleri

International Conference on New trends in Educational Technology Conference, INTET 2104, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 14 - 15 April 2014, pp.32

Books & Book Chapters

Şifreleme Algoritmaları

in: Bilgisayar Sistemlerinde Güvenlik ve Gizlilik, AYDIN Ömer, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.85-103, 2022

Öğrenme Halkası

in: Eğitimin Kavramsal Temelleri 5: Öğretim Teknikleri, Kızılkaya Namlı, Aysel, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.173-186, 2022

Bilgi İşlemsel Düşünme ve Algoritma

in: Eğitimde Dijitalleşme ve Yeni Yaklaşımlar, TALAN Tarık, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.141-154, 2021

Farklı Disiplinlerde Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2021, AKKOYUNLU Buket,İŞMAN Aytekin,ODABAŞI Hatice Ferhan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.163-176, 2021

Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Geliştirilmesinde Bilgisayarsız Etkinlik Önerileri

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Akkoyunlu B., İşman A., Odabaşı, H.F, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.65-82, 2018

STEM Eğitiminde Bilişimsel Düşünme ve Kodlamanın Rolü

in: Kuramdan Uygulamaya Stem Eğitimi, Çepni Salih, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.397-419, 2018

STEM Eğitiminde Bilişimsel Düşünme ve Kodlamanın Rolü

in: Kuramdan Uygulamaya Stem Eğitimi, Çepni S., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.389-411, 2017

Bilişimsel Düşünme ve Programlama

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı H. F., Akkoyunlu B., İşman A., Editor, TOJET, Sakarya, pp.75-86, 2017

STEM Eğitiminde Bilişimsel Düşünme ve Kodlamanın Rolü

in: Kuramdan Uygulamaya Stem Eğitimi, Çepni Salih, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.389-411, 2017