Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği