Education Information

Education Information

  • 2007 - 1982 Doctorate

    Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey