Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜMESİNDE TARIM, KENTLEŞME VE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ETKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.400-415, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Do Negative Oil Price Shocks Affect The Industrial Sector Stock Prices More Than Positive Shocks? A Bivariate EGARCH Analysis for Turkey.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi / Social Sciences Research Journal, vol.1, no.1, pp.1-15, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ve Avrupa Borsalarının Temel Endekslerinden Portföy Seçimi: Bulanık Mantık Yaklaşımı

II. ULUSLARARASI EKONOMİ, FİNANS VE EKONOMETRİ SEMPOZYUMU(ISEFE), 6 - 07 December 2018

G20 Ülkelerinin Enerji Göstergeleri Bakımından TOPSIS Yöntemi İle Analizi

Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi (EMISSC 2018-LEFKOSA), Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018, pp.65

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne Üye Ülkelerin Ekonomik Performanslarına İlişkin Etkinlik Analizi

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (Asos Congress), Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.197

Ham Petrol Fiyatlarının Türkiye’de Sanayi Sektörüne Etkisinin Analizi

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, 5 - 07 October 2017

Enerji Göstergeleri Açısından Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Yeri: Bulanık Kümeleme Analizi

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.410

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Kapsamında Türkiye’deki İllerin Çok Değişkenli İstatistiki Yöntemlerle İncelenmesi

4.ULUSLARARASI SOSYALBEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.341

Books & Book Chapters

Uygulamala İstatistik

Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2015

Uygulamalı İstatistik

Aksakal Kitap Kırtasiye, Trabzon, 2009

Uygulamalı İstatistik

Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2008