Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul Öğrencilerinin 21.Yüzyıl Becerilerinin Geleneksel Oyun ve Oyuncaklar Ekseninde Değerlendirilmesi

7th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, ITTES 2019, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.31-49

21.Yüzyıl Becerilerinin Gelişiminin Desteklenmesinde Geleneksel Oyunların Rolü: Satranc-ı Urefa ve Peçiç Örneği

V. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.470-471

Akçaabat’xxta Eğitim Hayatı (1850-1900)

Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, 26 - 28 April 2013

Akçaabat’ta Eğitim Hayatı (1850-1900)

Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.157-164

XX Yüzyılın Başlarında Trabzon un İktisadi Vaziyeti Üzerinde Bazı Tespitler

Cıepo- Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XVII. Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 18 - 23 September 2006, pp.793-804

Trabzon un İlk Kadın Konferansçısı Süreyya Hulusi

Türkiye'de Kadın Hakları, Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 December 2009, pp.89-98

Trabzon’un İlk Kadın Konferansçısı: Süreyya Hulûsî

Türkiye’de Kadın Hakları Sorunları ve Çözüm Yolları, İstanbul, Turkey, 2 - 03 December 2009, pp.89-98

Tarih-i Osmani Encümeni Trabzon Şubesi ve Trabzon Tarihi Meselesi

Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 25 - 26 May 2005, vol.2, pp.803-813

Books & Book Chapters

"Trabzon'un Düşüşü" Adlı Dokümanter Film Işığında Trabzon'da Rus İşgalinin Düşündürdükleri (18 Nisan 1916)

in: Doğu Karadeniz'de Rus İşgali ve Muhacirlik, Veysel USTA, Editor, Serander Yayınları, Trabzon, pp.227-249, 2016

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı ve Kurumsal Üniversite-Sanayi İlişkileri

in: Kuruluşunun 60 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinde Kurumsal Üniversite Sanayi İş Birliği, Ersan Bocutoğu, Ali Haydar Doğu, Editor, KTÜ, Trabzon, pp.125-146, 2015

İktisadi Trabzon

Serander Yayınları, Trabzon, 2008

Metrics

Publication

40

Project

2

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals