Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Effect of Burnout Levels of Underground Mining Workers on Occupational Health and Safety Studies

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , vol.13, no.2, pp.179-209, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Shelter Awareness: Case of Trabzon Province

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), vol.14, no.85, pp.275-287, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Basic First Aid Knowledge Levels of Occupational Health and Safety Program Students

Journal of Pre-Hospital (JHP), vol.6, no.1, pp.13-24, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Disaster Concept Through Drawing

Journal of Pre-Hospital (JHP), vol.4, no.2, pp.67-77, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ATIKLAR

INTERNATIONAL SCIENCE, TECHNOLOGY INNOVATION CONGRESS, 17 - 21 April 2019

GERONTEKNOLOJİ

INTERNATIONAL SCIENCE, TECNOLOGY INNOVATION CONGRESS, 17 - 21 April 2019

Odun işleyen endüstrilerde bir risk unsuru olarak odun tozu ve mesleki maruziyet sınır değeri

4.ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ ve ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 12 - 13 April 2019, pp.456-467

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN İNCELEMESİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 December 2018

Yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlığı ve güvenliği

IV. International Academic Research Congress(INES), 30 October - 03 November 2018

Acil Yardım ve Afet Yönetiminde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Yeri

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), 28 April - 01 May 2018

Afet durumlarında sığınaklar-Uyarı ikazlarının yeri ve önemi

III. INES Education and Social Science Congress, 28 April - 01 May 2018

İş sağlığı ve güvenliği lisans bölümlerinin müfredat analizleri ve geleceği

3. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, 16 - 17 April 2018

İş sağlığı ve güvenliği açısından döküm sektörünün incelenmesi

3. Uluslararası iş güvenliği ve çalışan sağlığı kongresi, 16 - 17 April 2018

Trabzon İlindeki Kamu Çalışanlarının Sığınaklar KonusundakiFarkındalığı

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 October 2017

Books & Book Chapters

Falls in the Elderly and Protective Measures

in: Innovations in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova,Bilal Ak,Afsun Ezel Esatoğlu, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Cambridge, pp.298-307, 2020

Occupational Health and Safety Equipment for Hospitals and Practicesfor Employees’xx Personal Protection

in: Innovations in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova,Bilal Ak,Afsun Ezel Esatoğlu, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , Cambridge, pp.209-218, 2020

GERONTEKNOLOJİ

in: BİLİM VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMALARI 2019, Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi,Doç. Dr. Mustafa Uslu,Prof. Dr. Erdal Hamarta,Prof. Dr. Çoşkun Arslan, Editor, ÇİZGİ KİTAPEVİ, Ankara, pp.44-47, 2019

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ATIKLAR

in: BİLİM VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMALARI 2019, Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi,Doç .Dr. Mustafa Uslu,Prof. Dr. Erdal Hamarta,Prof. Dr. Çoşkun Arslan, Editor, ÇİZGİ KİTAPEVİ, Ankara, pp.106-117, 2019

Afet Durumunlarında Sığınaklar-Uyarı İkazlarının Yeri ve Önemi

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2018, Tabur T, Avşaroğlu S, Arslan E, Kılınç M, Editor, Çizgi Yayınevi, Ankara, pp.11-17, 2018

Yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlığı ve güvenliği

in: Sağlık Bilimleri Çalışmaları 2018, , Editor, Çizgikitabevi, 2018