Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir İllüstrasyon Sanatçısı: Nazan Erkmen

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.9, ss.225-238, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lisansüstü Programlarda Etkili Sunum Tasarımı Dersi Konulmasının Gerekliliği Üzerine Bir Araştırma

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.255-260

Geçmişten Bugüne Web Sayfalarında Tipografi Kullanımı

Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.798-811

Web Arayüz Tasarımlarında Layout ve Anatomi

Cumhuriyet Üniversitesi III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2016, ss.724-734

Kitap & Kitap Bölümleri

Web Design Education in Fine Arts Faculties

Current Advances in Education, Atasoy E., Efe R., Jazdzewska I., Yaldır H., Editör, Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi, Sofia, ss.754-763, 2016