Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Biperidene Bağlı Gelişen Kardiyotoksisite

4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017

Yöreye has bir olgu Varagele kazası

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016