Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Eğitim

  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi