Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ormancılık

  • Orman Mühendisliği

  • Silvikültür

  • Ağaçlandırma

  • Silvikültürün Biyolojik Esasları

  • Tohum Fizyolojisi ve Teknolojisi

  • Fidanlık ve Yetiştirme Teknikleri