Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

60 Yıl Sonra Erdemli Yerleşik Siyasetin Göçebelik Habitusu

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.23-51, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

60 Yıl Sonra Erdemli: Yerlesik Siyasetin Göçebelik Habitusu

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.4, sa.1, ss.23-51, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akdeniz Bölgesinde Kentleşme Sürecinin Kırsal Bileşenleri: 70 Yıl Sonra Erdemli

PLANLAMA, cilt.25, sa.2, ss.134-146, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Mekânda Kamu Yararı Arayışı ve Kültürel Planlama

Toplum ve Demokrasi Dergisi, sa.11, ss.75-96, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karaburun Yarımadası (İzmir) Kırsal Mimarlık Envanteri, 2004 Yılı Çalışmaları: Çullu ve Hisarcık Köyleri

T Ü B A KÜLTÜR ENVANTERİ DERGİSİ, sa.4, ss.161-186, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Stüdyo Çalışması, İYTE: Alaçatı Tarihi Yerleşim Alanı Koruma Projesi

PLANLAMA, sa.30, ss.34-47, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu

Parça Parça Eylemlerle Küresel TRABZON’a, Ankara, Türkiye, ss.273

Following the traces of middle ages: Trabzon

24th ISUF International Conference / City and Territory in the Globalization Age, Valensiya, İspanya, 27 - 29 Eylül 2017, ss.279

Dağdan Kıyıya, Kıyıdan Yamaca Tarımsal Üretimin Göçü

KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 6. Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015, ss.301-313

Erdemli: A Scene of Different Kinds and Layers of Internal Immigration in Turkey

Turkish Migration Conference 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti, 25 - 27 Haziran 2015, ss.82-83

Köyden Büyükşehire: Erdemli Kentinin Kırsallığı

KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 5. Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, ss.495-511

Bayburt Kentinin Gelişimi Üzerine Düşünmek

Bayburt Şehircilik Kongresi, Bayburt, Türkiye, 18 - 19 Mayıs 2013, ss.96-105

'Kültür Planı’ ile Çokkültürlü Kentsel Mekân Arayışı: 1990 Sonrası Avrupa, Amerika ve Avustralya Kentlerinden Örnekler

KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu, Planlamanın Dünü, Bugünü, Yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2011, ss.435-447

Kent Merkezlerinde Tarihi Tekel Yapılarının Yenileme Sürecinin Değerlendirilmesi: Samsun ve Trabzon Örnekleri

Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu: Kentleri Korumak - Kentleri Savunmak, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2009, ss.85-98

Parça PArça Eylemlerle Küresel Trabzon’xxa

Knetleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2009, cilt.1, ss.273-292

Parça Parça Eylemlerle Küresel Trabzon’a

Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2009, ss.273-291

II. Abdülhamid Döneminin Osmanlı Planlama Düşüncesine ve İmar Faaliyetlerine Yeniden Bakış

XI. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi [XI International Congress of Social and Economic History of Turkey], Ankara, Türkiye, 17 - 22 Haziran 2008, ss.52-53

Kitap & Kitap Bölümleri

19. Yüzyılın Son Çeyreğinde İzmir’de Yoksulların Barınma Sorununa Çözüm Arayışları

1. Türkiye Mimarlık tarihi Kongresi, Altan T. E., Ekinci S. E., Peker A. U., Editör, Odtü Mimarlık Fakültesi, Ankara, ss.325-340, 2017

Kanuni Yerleşkesinin Fiziki ve Kurumsal yapılanması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Stratejik Master Planı, , Editör, KTÜ Basımevi, Trabzon, ss.31-58, 2016

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Kesitindeki Bayburt’un Bölge Planları ve Projeleri Kapsamında Degerlendirilmesi

Bugünden Yarına Bayburt, Beyazlı D., Erdoğan A., Kiper N. , Editör, Kültür Bilimleri Akademisi Yayınları, İstanbul, ss.1-12, 2016

Kanuni Yerleşkesinin Fiziki ve Kurumsal Yapılanması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Stratejik Master Planı, Aygün ERDOĞAN, Dilek BEYAZLI, SEDA ÖZLÜ, Editör, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.31-61, 2016

Kanuni Yerleşkesinin Fiziki ve Kurumsal Yapılanması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Stratejik Master Planı, , Editör, KTÜ Basımevi, Trabzon, ss.31-75, 2016

Osmanlı İstanbul’unda Kentsel Mekânda Değişim Süreci

Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Yılmaz C., Editör, İbb İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, ss.428-455, 2015

Osmanlı İstanbul’unda Kentsel Mekânda Değişim Süreci

Antik Çağdan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Coşkun Yılmaz, Editör, İBB Kültür A.Ş., İstanbul, ss.428-455, 2015

TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU

ŞEHİRCİLİK DERLEMELERİ TRABZON VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ, SANEM ÖZEN TURAN, Editör, Ktü Yayınları, Trabzon, ss.32-45, 2009