Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Female Homosocial Desire in Sarah Fielding’s The Governess, or Little Female Academy

Journal of Narrative and Language Studies, cilt.7, sa.12, ss.89-102, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Male Homosocial Desire as Represented in the Fictional World of Henry Fielding’xxs Tom Jones

ISLET-2017 3. International Symposium on Language Education and Teaching, ROMA, İtalya, 20 Nisan - 23 Mayıs 2017, ss.84

Male Homosocial Desire as Represented in the Fictional World of Henry Fielding’s Tom Jones

ISLET- 3rd International Symposium on Langauge Education and Teaching, Roma, İtalya, 20 - 23 Nisan 2017, ss.50