Education Information

Education Information

 • 2007 - 2011 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Edebiyat , Kimya, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Fen Edebiyat , Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Mikrodalga Yöntemi ile Diaza-Flavon/Flavanon Bileşiklerinin Sentezi, N-Alkil Türevleri ve Biyolojik Aktiviteleri

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Organik

 • 2007 Postgraduate

  Bazı Teucrium L. Taksonlarında Uçucu Yağların Kimyasal Bileşimleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/ Organik Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English