Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Photochemistry of nitro-substituted (E)-2-azachalcones with theoretical calculations and biological activities

JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY, cilt.203, ss.85-91, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Essential oil analysis and antimicrobial activity of Paeonia mascula from Turkey

NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, cilt.3, ss.941-944, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeni Azakalkon-Şeker Hibrit Bileşiklerinin Sentezi

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.442-454, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Synthesis of New Axially Chalcone Substituted Silicon (IV)Phthalocyanine and Investigation of Photophysical and Photochemical Properties

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.645

Gypsogenin-Chalcone Hybrid Compounds

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.1042

Photophysical and Photochemical Properties of Novel Silicon (IV) Phthalocyanine-Chalcone Hybrid Compound

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.1151

Synthesis of Chalcone Containing Thiophene-Schiff Base And Examination of The Biological Properties

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, ss.190

Evaluation of Anti-Quorum Sensing Activities of Some Synthetic 1,2,4-Triazole Derivatives

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017), Baku, Azerbaycan, 10 - 13 Eylül 2017

New Gypsogenin-Chalcone Hybrid Compounds

The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences (JATUSPAB 2), Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.18

Antileishmanial Activity Study for 1,3,4-oxadiazole Derivatives

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017), Baku, Azerbaycan, 10 - 13 Eylül 2017, ss.281

Synthesis of Novel Chalcone Derivatives and Investigation of Their Enzyme Inhibition/Antioxidant Activities

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Baku, Azerbaycan, 10 - 13 Eylül 2017, ss.243

Synthesis of Novel Pyrimidines,N-Alkyl Derivatives, Pyrimidine N-Glucosides and Investigation of Their Biological Activities

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017), Baku, Azerbaycan, 10 - 13 Eylül 2017, ss.97

Synthesis of Gypsogenin-Chalcone Hybrid Compounds Gypsogenin-Chalcone Hybrid Compounds

I. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants: “Natural And Healthy Life (TABKON 2017), Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.1929

Synthesis of Gypsogenin-Chalcone Compounds

The Third Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3), Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 16 Nisan 2017, ss.259

Yeni Metoksi Sübstitüe Pirimidin N-Glikozitler ile Tetra-O-Asetil Türevlerinin Sentezleri ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017, ss.97

Oksazol Bileşiklerinin Kalkonlardan Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri

Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017

Yeni Gypsogenin-Kalkon Hibrit Bileşiklerin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivite Çalışmalar

Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017

Synthesis and Enzyme Inhibitory Activities of Novel Azachalcone N-Glucoside Compounds

4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.92

NEW SYNTHESIS FROM GYPSOGENIN AND CHALCONE COMPOUNDS

4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.106

Synthesis of Novel Methyl Substituted Pyrimidine N-Glucosides and Their Tetra-O-Acetyl Derivatives with Their Biological Activities

4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.93

Sytnhesis and Enzyme Inhibitory Activities of Novel Azachalcone N-Glucoside Compounds

4th International BAU Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.92

Synthesis of pyrimidine based derivatives from phenolic chalcone using microwave method, and analysis of biological activities

11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2015, ss.227

2,4,6-Trisübstitüe Primidin Bileşikleri ve Alkil Türevlerinin Sentezi, Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi

3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015, ss.205

Hidroksi ve Metoksi Kalkonlardan İmin Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015, ss.500

Synthesis of methyl substituted pyrimidines, their alkyl derivatives, and analysis of antioxidant activity

Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Mart 2015, ss.145

Yeni 2,4,6-Trisübstitüe Primidin Bileşikleri ve N"- Alkil Türevlerinin Sentezi ve Antibakteriyal Aktivitelerinin İncelenmesi

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2014, ss.212

Kalkon grubu taşıyan yeni ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu

III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2011, ss.128-156

Kalkon Grubu Taşıyan Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2011, ss.128

Gentianella caucasea Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşimleri ve Antimikrobiyal Aktivitesi

XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2010, ss.150

Mikrodalga ile 2-/3-Azaflavonon Sentezi

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Mağusa, Kıbrıs (Kktc), 6 - 10 Ekim 2008, ss.10

A Microwave Assisted Method for Synthesis of 4-Azaflavones

International Conference on Organic Chemistry, Erzurum, Türkiye, 5 - 09 Haziran 2007, ss.86