Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Organik Kimya

  • Aromatik Bileşikler Kimyası

  • Bitki Kimyası

  • Heterosiklik Bileşikler Kimyası

  • Temel Bilimler