Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Düşey Eksenli Silindirik Bir Aralık İçerisinde Faz Değiştiren Madde İle Gizli Isı Depolama

21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Turkey, 13 - 16 September 2017, pp.1363-1377