Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KOORDİNELİ PİYASA EKONOMİLERİNDE TARIM, ORMAN ALANLARI VE ENERJİ TÜKETİMİNİN ÇEVRESEL KALİTE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.9, no.1, pp.319-337, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sticky Cost Behavior: Evidence from BRICS+T Countries

EGE ACADEMIC REVIEW, vol.21, no.2, pp.125-137, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

UFRS’NİN ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST 100’DE BİR ARAŞTIRMA

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.21, no.2, pp.454-466, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) KAPSAMINDA RİSKTEN KORUNMA MUHASEBESİ ve KORUNMA YEDEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.23, no.4, pp.1185-1204, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'deki Muhasebe Anlayışının Gelişim Süreci ve Mevcut Durumun İncelenmesi

KTÜ-SBE-Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.12, pp.267-283, 2016 (National Refreed University Journal)

Türkiye deki muhasebe anlayışının gelişim süreci ve mevcut durumun incelenmesi

KTÜ-Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.12, pp.267-283, 2016 (Other Refereed National Journals)

TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNDE HASILAT İŞLEMLERİNİN TMS/TFRS KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Mali Çözüm, vol.26, no.133, pp.39-55, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

ULUSLARARASI TİCARET FAALİYETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BIST100’DE BİR ARAŞTIRMA

in: SOSYAL, BEŞERI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII, Prof. Dr. Serdar ÖGE, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.221-233, 2021

Uluslararası Eğitim Standartları ve Uygulama Açıklamaları Kapsamında Türkiye’de Muhasebe Meslek Sınavları ve Eğitimlerinde Bilgi Teknolojilerine Yeterli Önem Veriliyor mu?

in: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 2017, Ayhan B., Ay M., Avşaroğlu S. & Akpınar Ş., Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.397-407, 2017 Creative Commons License

ULUSLARARASI EĞİTİM STANDARTLARI VE UYGULAMA AÇIKLAMALARI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEK SINAVLARI VE EĞİTİMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YETERLİ ÖNEM VERİLİYOR MU?

in: Sosyal ve beşeri bilimler araştırmaları 2017, Ayhan Bünyamin, Ay Mustafa, Avşaroğlu Selahattin, Akpınar Şerife, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.397-407, 2017

Taşıyıcı Bitki Olarak Fındık Ağaçlarına İlişkin Tarımsal Faaliyetlerin Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi

in: Prof.Dr.Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe ve Finansta Güncel Konular 2016, Çalıyurt K., Editor, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne, pp.112-135, 2016

Taşıyıcı Bitki Olarak Fındık Ağaçlarına İlişkin Tarımsal Faaliyetlerin Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi

in: Prof Dr Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular 2016, Kıymet Çalıyurt, Editor, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne, pp.112-135, 2016

Taşıyıcı Bitki Olarak Fındık Ağaçlarına İlişkin Tarımsal Faaliyetlerin TürkiyeMuhasebe Ve Finansal Raporlama Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi

in: Prof Dr Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Ve Finansta Güncel Konular 2016, KIYMET TUNCA ÇALIYURT , Editor, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MATBAASI, Trabzon, pp.112-135, 2016