Genel Bilgiler

Biyografi

Okan YILDIZ 1975'de Trabzon'da doğdu. 1996 yılında KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinden mezun oldu. 1996-1998 yılları arasında harita özel sektöründe kamulaştırma ve imar projeleri yürüttü. 1998-2014 yılları arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde, kontrol mühendisi, birim yetkilisi, şantiye mühendisliği olmak üzere çeşitli görevlerde bulundu. 2008-2016 yılları arasında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeliği faaliyeti gerçekleştirdi. Akademik çalışmaları kapsamında; yüksek lisans eğitimini; “Havza planlamalarında kadastro çalışmalarının ve idari sınırların önemi: Trabzon-Değirmendere havzası örneği” adlı tez ile 2005 yılında tamamladı. Doktora eğitimini;  “Türkiye kadastrosunun mevcut durumu ve çok amaçlı kadastroya yönelik yeni yaklaşımlar” adlı tez ile 2013 yılında tamamladı. 2014 yılında KTÜ, Harita Mühendisliği Bölümü, Arazi Yönetimi ABD’na geçiş yaparak bu birimde Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2019 yılında  harita mühendisliği temel alanı, arazi yönetimi ve tapu-kadastro alanlarında Doçent unvanı aldı. Başlıca çalışma alnaları; tapu sicili, kadastro, güncelleme kadastrosu, eşya hukuku, taşınmaz değerleme ve geliştirme, imar uygulamaları, kırsal alan düzenlemesidir. Uluslararası (SSCI, SCIe ve eSCI) ve ulusal (ULAKBİM TR Hukuk Veri Tabanı ve Mühendislik Veri Tabanı) çok sayıda yayımlanmış bilimsel eseri mevcut olup, çeşitli projelerde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev aldı. Evli ve 2 çocuklu olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
Harita Mühendisliği
Ana Bilim Dalı
Arazi Yönetimi

İletişim

E-posta
okan.yildiz@ktu.edu.tr
İş Telefonu
+90 462 377 2724
Ofis
Harita Mühendisliği Bölümü No:231
Posta Adresi
Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, KTÜ/TRABZON