Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FAILURE TYPE DETECTION WITH MACHINE LEARNING ALGORITHMS

AZERBAYCAN ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Saki, Azerbaijan, 16 - 17 August 2023, pp.1-8

Yeniden Örnekleme Yöntemlerinin Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Performansları Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Veri Bilimi ve Güvenliği Konferansı (ICDASS2023), Erzurum, Turkey, 6 - 07 July 2023

Dil Modellerinde İlerleme:GPT-3, CHATGPT ve GPT-4'ün Dil Anlama ve Üretme Yetenekleri Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Veri Bilimi ve Güvenliği Konferansı (ICDASS2023), Erzurum, Turkey, 6 - 07 July 2023

İşe Alım Süreçlerine Yönelik Karar Destek Modeli Geliştirilmesi

4. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2022, pp.1

BRICS Üyeliğine Alternatif Olarak Gösterilen Ülkelerin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal & Hukuk Çalışmaları Kongresi, Erzurum, Turkey, 12 - 13 May 2022, pp.85-86

Doğu Anadolu Gözlemevi Teleskobu için Astronomik Gözlem Türü Belirlenmesi

8th International Management Information Systems Conference (IMISC2021), İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2021

Astronomik Gözlem Kalitesi Tahmininde Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kullanımı

7th International Management Information Systems Conference IMISC 2020, İzmir, Turkey, 9 - 11 December 2020

Books & Book Chapters

Kullanılabilirlik Bağlamında Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslara Genel Bakış

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR, Filiz Kayalar, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.287-317, 2023

Personel Seçim Sürecine Yönelik Karar Destek Modeli Önerisi

in: Sosyal Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 12, Meryem Bulut,Zeynel Karacagil, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.1330-1399, 2023

Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Şangay İş Birliği Örgütü Ülkeleriyle İlişkisinin Kümeleme Analiziyle Değerlendirilmesi

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Analiz ve Yorumlar, KILIÇARSLAN Abdullah, GÜNAY Tuğrul, ERGÜN Tolga, Editor, Özgür Yayınları, pp.1-10, 2023

Technologies Shaping the Digital Transformation

in: Current Studies in Digital Transformation and Productivity, M. Hanefi Calp,Resul Butuner, Editor, ISRES Publishing, Konya, pp.12-39, 2022