Academic and Administrative Experience

Courses

  • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

  • Undergraduate Matematik 2

  • Postgraduate Lorentz uzayında vektörlerin invaryantları

  • Undergraduate MAT2035

  • Undergraduate Diferansiyel Denklemler

  • Postgraduate İki boyutlu Minkowski Uzayzamanı

  • Undergraduate Matematik 2

  • Undergraduate Matematik-1

Advising Theses