Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İntrauterin Tanı Alan Fetal Kardiyak Anomalilerin Tek Merkez Sonuçları

5.Uluslararası Koru Gebelik Doğum Lohusalık Kongresi, Bolu, Turkey, 17 - 20 February 2022, pp.267-269

Multiple Fetal Anomali İle Birlikte Atipik Miller-Dieker Sendromu ve Literatür Taraması

International Gevher Nesibe Health Sciences Conference - VIII, İstanbul, Turkey, 19 - 20 November 2021, pp.128-133

Prenatal Tanı Alan İzole Fetal İntraabdominal Kistlerin Yönetimi: Tersiyer Merkez Sonuçları

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2021, pp.68-69

Prenatal Cantrell Pentalojisi tanısı alan bir olgunun sunumu

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2021

İzole torkular herofili trombozu olgu sunumu

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2021

Prenatal Koolen-de Vries Sendromu Tanısı alan bir olgunun sunumu

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2021

İntrauterin dönemde progresyon gösteren lenfanjioma vaka sunumu

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2021

Conservative Surgical Treatment in the Placenta Accreta Spectrum : Myometrial Resection

International Congress of Hysterectomy in all Aspects, İzmir, Turkey, 17 - 19 September 2021

Postpartum Hemorajide Uterin Arter Embolizasyonu Uygulaması

3. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Turkey, 20 - 22 November 2020

Maternal Obezitenin Fetal Kardiyak Fonksiyonlara Etkisi

XII. Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, Turkey, 29 - 31 October 2020

Nukal translüsensi artışı ve normal karyotip ikilemi

12.Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, Turkey, 29 - 31 October 2020

Fetal dönemde tespit edilen megakolon: Olgu sunumu

12.Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, Turkey, 29 - 31 October 2020

Fetal porensefali: Prenatal tanı ve yönetim

12.Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, Turkey, 29 - 31 October 2020

Fetal kistik higromaya eşlik eden 46, Der(13)Add(13p) olgu sunumu

12.Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, Turkey, 29 - 31 October 2020, pp.110-111

Fetal sol serebellar hipoplazi: Olgu sunumu

12.Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, Turkey, 29 - 31 October 2020, pp.112-113

İdiopatik fetal intrakranial kanama olgusu

12.Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongresi, Turkey, 29 - 31 October 2020

Fetal autosomal recessive polycystic kidney disease: Case report and review of the literature

2.Obstetrik ve Jinekoloji Tartışmalı Konular Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 2020

Dorsal kistli semilobar holoprosensefali vakası

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2019, pp.126

Triventriküler hidrosefali: Olgu sunumu

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2019, pp.129

Fetal Atnalı Böbrek Olgusunun Prenatal Tanısı

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2019, pp.125

Fetal porensefali

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2019, pp.128

Metrics

Publication

60

Citation (WoS)

24

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

25

H-Index (Scopus)

3

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals