Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yarı silindirik içbükey yüzeye çarpan yuvarlak jet akışının hidrodinamik incelenmesi

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 2015 (ULIBTK’15), Balıkesir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015, ss.1327-1333

Bir Yüzeyin Çarpan Jet İle Soğutulmasında Akış ve Isı Geçişi

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’13), Samsun, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2013, ss.594-599

CFD Yaklaşımı ile Akışkanlaştırılmış Yatak Analizi

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2007, ss.973-978

Pnömatik Taşımada Malzeme Karakteristiklerinin Basınç Kaybı ve Akışa Etkileri

15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2005, ss.235-241