Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Bir Küresel Değiştirim Ögesi: Covid-19

III. INTERNATIONAL COVID-19 AND CURRENT ISSUES CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 20 June 2021, pp.334-343 Sustainable Development

BİR KİPLİK İŞARETLEYİCİSİ OLARAK OLUMSUZLUK

IX. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2017

Halk Dilindeki Sağlık Deyişleri Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu, Edirne, Turkey, 21 - 23 October 2015, pp.563-568

Eski Anadolu Türkçesinde İsteme Kipliği

VI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa, Turkey, 03 December 2013 - 07 December 2014, vol.1, pp.15-26

Books & Book Chapters

Gücün Sosyal Medyaya Yansıması: Şiddet Dili

in: Türk Diliyle Güç Disiplinler arası Bir Çalışma, Kuban Seçkin Yusuf Gökkaplan, Editor, Akçağ Yayınevi, Ankara, pp.153-164, 2023 Sustainable Development

Türkçedeki Belirsizlik Gösterenleri Üzerine

in: Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN Armağanı, Prof. Dr. Ali İhsan Öbek,Doç. Dr. Hülya Uzuntaş,Doç. Dr. Abdülkadir ATICI,Doç. Dr. Dinçer ATAY, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.501-510, 2022

Türkçede Olumsuzluk Algısı

Palet Yayınları, Trabzon, 2020

Dile Gelen 'Göç'

in: Zamanın İzleri:İşgal, Göç ve Muhacirlik, Köksal,A., Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.187-195, 2016 Sustainable Development

Episodes in the Encyclopedia

Dijital Kanaat Önderliği

Dijital İletişim Ansiklopedisi, pp.1-2, 2023

Edim Bilimi

Dijital İletişim Ansiklopedisi, pp.1-3, 2023

Searle'ün Söz Edim Kuramı

Dijital İletişim Ansiklopedisi, pp.1-3, 2023

Other Publications

Metrics

Publication

24

H-Index (TrDizin)

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals