Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu 446 29 15,38
Araklı Meslek Yüksekokulu 3 11 0,27
Arsin Meslek Yüksekokulu 466 19 24,53
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 157 3 52,33
Diş Hekimliği Fakültesi 3321 124 26,78
Eczacılık Fakültesi 4952 33 150,06
Edebiyat Fakültesi 113 89 1,27
Fen Bilimleri Enstitüsü 1318 106 12,43
Fen Fakültesi 48976 145 337,77
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 449 124 3,62
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü 0 3 0,00
Maçka Meslek Yüksekokulu 4704 29 162,21
Mimarlık Fakültesi 966 69 14,00
Mühendislik Fakültesi 51023 264 193,27
Of Teknoloji Fakültesi 2881 41 70,27
Orman Fakültesi 13554 100 135,54
Rektörlük 460 86 5,35
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 117 20 5,85
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2123 54 39,31
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 665 14 47,50
Sosyal Bilimler Enstitüsü 120 32 3,75
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi 4692 49 95,76
Tıp Fakültesi 64431 682 94,47
Trabzon Meslek Yüksekokulu 185 41 4,51
Yabancı Diller Yüksekokulu 93 70 1,33
TOPLAM 206215 2237 92,18