Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu 467 29 16,10
Araklı Meslek Yüksekokulu 4 11 0,36
Arsin Meslek Yüksekokulu 509 19 26,79
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 184 4 46,00
Diş Hekimliği Fakültesi 3417 124 27,56
Eczacılık Fakültesi 5246 36 145,72
Edebiyat Fakültesi 485 92 5,27
Fen Bilimleri Enstitüsü 1393 106 13,14
Fen Fakültesi 50019 148 337,97
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 465 127 3,66
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü 0 3 0,00
Maçka Meslek Yüksekokulu 4805 29 165,69
Mimarlık Fakültesi 988 69 14,32
Mühendislik Fakültesi 54297 270 201,10
Of Teknoloji Fakültesi 2965 43 68,95
Orman Fakültesi 14064 100 140,64
Rektörlük 501 90 5,57
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 123 20 6,15
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2226 57 39,05
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 682 14 48,71
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 32 0,03
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi 4810 50 96,20
Tıp Fakültesi 67918 700 97,03
Trabzon Meslek Yüksekokulu 142 41 3,46
Yabancı Diller Yüksekokulu 65 70 0,93
TOPLAM 215776 2284 94,47