Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu 516 29 17,79
Araklı Meslek Yüksekokulu 4 11 0,36
Arsin Meslek Yüksekokulu 510 18 28,33
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 200 4 50,00
Diş Hekimliği Fakültesi 3730 125 29,84
Eczacılık Fakültesi 6165 37 166,62
Edebiyat Fakültesi 481 94 5,12
Fen Bilimleri Enstitüsü 1570 106 14,81
Fen Fakültesi 49869 148 336,95
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 473 132 3,58
Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü 0 3 0,00
Maçka Meslek Yüksekokulu 6112 31 197,16
Mimarlık Fakültesi 796 70 11,37
Mühendislik Fakültesi 57324 277 206,95
Of Teknoloji Fakültesi 3138 43 72,98
Orman Fakültesi 14528 101 143,84
Rektörlük 466 94 4,96
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 150 20 7,50
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2579 60 42,98
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 691 14 49,36
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 32 0,03
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi 4918 51 96,43
Tıp Fakültesi 73703 740 99,60
Trabzon Meslek Yüksekokulu 167 41 4,07
Yabancı Diller Yüksekokulu 35 68 0,51
TOPLAM 228126 2349 97,12