About


Aralık 2018 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yer alan Erdem Aksoy Deneysel Tasarım Laboratuvarı'na bağlı olarak KTÜ Sayısal Tasarım ve Fabrikasyon Birimi (KTÜ CODE FAB) resmi olarak kurulmuştur. Birimin hem Erdem Aksoy Deneysel Tasarım Laboratuvarı içerisinde hem de Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Merkezi Laboratuvarı içerisinde mekanları bulunmakta; araştırma-geliştirme, lisans ve yüksek lisans dersleri için bu mekanlar kullanılmaktadır.

Yürütülmekte olan alt yapı projesi kapsamında CNC lazer kesici, 3B yazıcı, 3B tarayıcı, robot kol (manipülatör) ve ekipmanları, çeşitli geleneksel üretim araçları içeren araç, alet ve ekipmanların temini gerçekleştirilerek KTÜ Sayısal Tasarım ve Fabrikasyon Birimi (KTÜ CODE FAB) kapsamında kullanılmaya başlanmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Sayısal tasarım ve fabrikasyon alanı ile ilgili çalışmalar çeşitli teorik lisans-yüksek lisans dersleri ile mimari proje stüdyoları müfredatları içerisinde farklı düzeylerde ele alınmaktadır. Bu çalışmaların daha derin ve sistematik hale getirilmesi amacıyla 2015 yılı güz döneminden itibaren Mimaride Sayısal Modelleme I, II, III ve Parametrik Tasarım ve Uygulamaları olarak 4 adet lisans seçmeli dersi farklı yarıyıllarda verilmeye başlanmıştır. 2019 yılından itibaren de Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı kapsamında Sayısal Tasarım ve Fabrikasyon dersi yürütülmeye başlanmıştır. Bunun yanında sayısal tasarım ve fabrikasyon alanıyla ilgili olarak yüksek lisans ve doktora tezleri de yürütülmektedir.