Projects

Çok Dallanmış Poli Kaprolakton Esaslı Kopolimerlerin ÇD(PAE-b-PCL) ve polimerik alçı ÇD(PAE-b-PCL-DI), Sentezi, Karakterizasyonu, Polimerik Çimento ve Alçı Kompozitlerinin Hazırlanması Uygulamaları ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

CA19114 - Network for Optimized Astatine labeled Radiopharmaceuticals

TÜBİTAK - AB COST Project, 2020 - 2024

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL ENERGY AND SEMICONDUCTOR PHOTOCHEMISTRY

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

XI. Internatıonal Conference on Nuclear Structure Properties

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

Atom transfer reaksiyonu (ATRP) ile yıldız şekilli PEO merkezli ve PtBA kabuklu yıldız şekilli blok kopolimerlerin sentezi ve misel özelliklerinin araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2018

Yeni süperabsorbent polimerlerin sentezi, fizikokimyasal, analitik ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2011

Nükleer Fizikteki Kollektif Uyarımların Bilgisayar Programlarıyla İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2001 - 2002

Etkileşen Bozon Yaklaşıklığı (IBA-2) ve Etkileşen Bozon Fermiyon Yaklaşıklığı Uygulamaları

Project Supported by Higher Education Institutions, 1997 - 1999