Theses

Etkileşen Bozon Modeli-II ile Cd ve Pd Çekirdeklerinin İncelenmesi

Doctorate - 1998

DÖTEROUNUN BAĞLANMA ENERJİSİNİN KUANTUM HESAPLAMA TEORİSİ İLE İNCELENMESİ

Postgraduate - 2020

Yeni İyon Değiştiricilerin Sentezi ve İyon Değişim Özelliklerinin İncelenmesi

Doctorate - 1994

Advising Theses

KARARLI DEFORME ÇEKİRDEKLERİN FÜZYONU İLE OLUŞAN TIBBİ İZOTOPLARIN ARAŞTIRILMASI

Doctorate - 2022

Ağır iyon füzyon reaksiyonlarında tesir kesitleri ve engel dağılım fonksiyonlarının çiftlenmiş kanal yöntemi ile incelenmesi

Doctorate - 2020

(230-234) Pa (91) ve (241-244) Cm (96) çekirdeklerinin fisyon engellerinin hesaplanması

Postgraduate - 2011

Proton-proton çarpışmasında nötralino ve chargino üretimi

Doctorate - 2015

Çift-çift 88-116 44Ru çekirdeklerinin etkileşen bozon modeli-2 ile incelenmesi

Doctorate - 2009

Açısal Momentum Çiftlenim Katsayılarının Bilgisayar Programı İle Hesaplanması

Postgraduate - 2004

NÜKLEER SEVİYE YOĞUNLUĞU HESAPLAMALARI

Postgraduate - 2022

Preparation, implementation and investigation of mechanic properties of the new 16-arms, star, coil-HBPAE-b-PCL copolymers, 16-arms, star, coil-HBPAE-b-PCL-ordinary portland cement and 16-arms, star, coil-HBPAE-b-PCL-DI, poly urethane-ordinary portland cement composite samples

Çift-çift 96-106 42Mo izotoplarının nükleer özelliklerinin etkileşen bozon modeli-2 ile incelenmesi

Postgraduate - 2003

Döteron sıyırma reaksiyonlarının bozulmuş dalga born yaklaşımıyla incelenmesi

Postgraduate - 2013

Bazı çekirdeklerde beta bozunumunun incelenmesi

Postgraduate - 2014

Atom transfer radi̇cal polymeri̇zati̇on with biodegradable two-arm of poly(3-hydroxyundecenoat) -graft-polymethylmethacrylate (PHU-g-PMMA) and poly(3-hydroxyundecenoat) -graft-polyacryloni̇tri̇le(PHU-g-PAN) graft synthesi̇s of copolymer, characterization

Relativistik ortalama alan modelinde çekirdek taban durum özellikleri

Doctorate - 2012

Çift-çift (_42^(88-106)) Mo çekirdeklerinin relativistik ortalama alan teorisinde incelenmesi

Postgraduate - 2010

Ri̇ng openi̇ng polymeri̇zati̇on of ε –caprolactone with new starting systems and synthesis and characterization of a new macroi̇ni̇ti̇ator, new macroinimer and new bi̇ocompati̇ble block copolymers based methyl methacrylate with atom transfer radi̇cal polymeri̇zati̇on

Synthesis, characterization of biocompatable polycaprolactone polymers, biocompatable polycaprolactone-poly methyl methacrylate block copolymers with a new initiator system, preparation of nanofibers of the polymers and investigation of drug delivery properties

Döteronun bağlanma enerjisinin Kuantum Hesaplama Teorisi ile incelenmesi

Postgraduate - 2020

Synthesis of a novel superabsorbent polymer based on polyacrylyc acid and investigation of its analytical properties

Nükleer ortalama alanda bir parçacık seviyelerinin hesaplanması

Postgraduate - 2010

Evaluation of partial atomic charge calculation methods in terms of electrostatic potential calculation and optimum parameters of electronegativity equalization method (EEM)for partial atomic charge calculation

Bazı ışımalı proton yakalama reaksiyonlarının potansiyel modeli ile incelenmesi

Postgraduate - 2014

Tüm meme radyoterapisinde 3BKRT, for-IMRT, inv-IMRT,volümetrik ark terapi ve helikal tomoterapi ile oluşan doz dağılımları ve riskli organ dozlarının karşılaştırılması

Doctorate - 2013

Ring opening polymerization (rop) of ?-caprolactone and atom transfer radical polymerization (ATRP) of various monomers with new initiating systems

Synthesis of star-shaped block copolymers with poli(ethylene oxide) core and poly(tert-butyl acrylate) shell and investigation of their micellization properties