Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vajinal Doğum Sonrası Uterus Masajının Doğum Sonu Kanama Üzerine Etkisi

2.Uluslararası 3.Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019

Normal doğumların lamaze felsefesine göre incelenmesi

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 06 October 2019

Determınıng the Status of Anxıety and Depressıon ın Women Durıng Pregnancy and ın the Postpartum Perıod

CBU Internatıonal Conference on Innovatıons ın Scıence and Educatıon, 21 - 23 March 2018

AN EVALUATION the POSTNATAL SEXUAL LIVES of PRIMIPARAE EXPERIENCING VAGINAL or CESAREAN CHILDBIRTH

CBU Internatıonal Conference on Innovatıons ın Scıence and Educatıon, 21 - 23 March 2018

Effects of a Sexual and Reproductive Health Education in University Youth:An Turkey Experience

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

Genital hygiene behaviors of women and their effect on vaginal infections

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health, Almeria, Spain, 20 - 22 June 2018, pp.1

TÜRK KADINLARIN DOĞUM AĞRISI İLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018

Üçüncü Basamak Bir Hastanede 4 Yıllık Sezaryen Doğumlarının Oranları ve Endikasyonları

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 March 2018

Annelerin Emzirme Konusunda Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.138

The effect of pregnancy on happiness

7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM), Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, vol.237, pp.1247-1253 identifier

Determining Comfort Levels of Postpartum Women after Vaginal and Caesarean Birth

7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM), Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, vol.237, pp.1526-1532 identifier

Defining Childbirth Fear And Anxiety Levels In Pregnant Women

7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM), Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016, vol.237, pp.1045-1052 identifier

Effects of gestational weight gain and body mass index on obstetric outcome in Turkey

14th NZCOM Biennial Conference, Skycity Auckland Convention Centre, New Zealand, 26 - 28 August 2016, pp.9-11

Experiences of the adolescents wity type1 diabetes.

Research and Evaluation in intercultural Education, Almeria, Spain, 15 - 17 June 2016 Sustainable Development

Johnson Davranışsal Sistem Modeli ile Aileye Yaklaşım.

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.251-252

Imogene Kıng’in Amaca Ulaşma Teorisi

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.256

Imogene King'in Amaca Ulaşma Teorisi

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu I, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.256

Roy'un Kuramının Aile Yaklaşımında Kullanımı

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu I, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.284

Imogene Kıng'in amaca ulaşma teorisi

Aile Temelli Yaklaşım sempozyumu 1, Trabzon, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.256

Doğum eyleminin ikinci ve üçüncü evresinde yapılan bakım ve girişimlerin sıklığı”

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.44

Öğrenciler Pospartum Depresyonu Neye Benzetiyor?

2. Uluslaraerası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 April 2015, pp.2-4

Doğum eyleminin birinci evresinde yapılan bakım ve girişimlerin sıklığı

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.43

Bir kadın dayanışması: Doğumda sosyal destek

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015, pp.42

The Difficulties Encountered in Hospital Practices of Nursing Students.

İnternational Congress Exhibition on Current Trends on Science Tecnology Education., 24 - 27 April 2014

Ebelik biliminde nitel araştırmaların önemi

3. Ulusal- 2. Uluslarası Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.1

Adölesan Evlilik ve Gebelik: Türkiye Örneği

II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongres, Sakarya, Turkey, 13 - 16 May 2013, pp.1

Sağlık Ocağına başvuran 19-30 yaş arası evli olmayan bayanların akraba evliliklerine bakışları

.Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, Manisa, Turkey, 1 - 03 April 2010, pp.189

KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinim Organ Bağışı Hakkındaki Düşünceleri

8. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2009, pp.88

Books & Book Chapters

Aile Planlaması

in: Toplum / Halk Sağlığı Hemşireliği, Prof. Dr. Birsel Canan Demirbağ, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.601-614, 2023 Sustainable Development

Hemşirelik Bakımının Yönetiminde Sosyal Medya

in: Bakım Kalitesinin Yükseltilmesinde İnovasyon, Dr.Öğr.Üyesi.Aydanur AYDIN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.165-176, 2021

Doğum Sonrası Dönemde Aile Planlaması

in: Normal Doğum Ve Doğum Sonrası Dönem, Kıymet Yeşilçiçek Çalık,Fatma Çoşar Çetin, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.351-374, 2018

Kadına Yönelik Şiddet ve Gebelik

in: DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM II, Dr. Öğr. Üyesi Kıymet Yeşilçiçek Çalık Dr . Öğr. Üyesi Fatma Coşar Çetin, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.227-244, 2018

Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler

in: DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM I, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Coşar Çetin Dr . Öğr. Üyesi Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.125-148, 2018

Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Egzersizin Önemi

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ BC.., Editor, Göktuğ, Amasya, pp.318-329, 2016

Sağlığı Koruma ve Geliştirme ile Toplumsal Cinsiyetin İlişkisi

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ BC.., Editor, Göktuğ, Amasya, pp.99-122, 2016