Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of gestational weight gain and body mass index on obstetric outcome

SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.25, sa.6, ss.1085-1089, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of maternal obesity on self-esteem and body image

SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, cilt.25, sa.6, ss.1079-1084, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genital Hygiene Behaviors of Women and Their Effect onVaginal Infections

Clinical and Experimental Health Sciences, cilt.10, sa.3, ss.210-216, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PRİMİPAR KADINLARIN DOĞUM SONU CİNSEL YAŞAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üçüncü basamak bir hastanede 4 yıllık sezaryen doğumlarının oranları ve endikasyonları

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.201-209, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining the status of anxiety and depression in women during pregnancy and the postpartum period

CBU İnternational Conference Proceedings, ss.971-977, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining Comfort Levels of Postpartum Women after Vaginal and Caesarean Birth

Procedia-Social and Behavioral Sciences, sa.237, ss.1526-1532, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect Of Pregnancy On Happiness

Procedia-Social and Behavioral Scienes, sa.237, ss.1247-1253, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Annelerin Emzirme Konusunda Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler

Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.80-91, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Foods Eaten By Mothers In Order To Enhance Breast Milk

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.373-388, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Reasons of University Students for Selecting Sexual Health Course

Middle Black Sea Journal of Health Science, cilt.1, sa.2, ss.1-7, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Attitudes towards the holistic Complementary and Alternative Medicine: Midwifes working in the family health care in Turkey.

Scholars Journal of Applied Medical Sciences, cilt.3, ss.261-266, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adolescent Marriage and Pregnancy: Sample of Eastern Black Sea,

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, sa.4, ss.128-131, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Normal doğumların lamaze felsefesine göre incelenmesi

2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Konya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Determınıng the Status of Anxıety and Depressıon ın Women Durıng Pregnancy and ın the Postpartum Perıod

CBU Internatıonal Conference on Innovatıons ın Scıence and Educatıon, 21 - 23 Mart 2018

AN EVALUATION the POSTNATAL SEXUAL LIVES of PRIMIPARAE EXPERIENCING VAGINAL or CESAREAN CHILDBIRTH

CBU Internatıonal Conference on Innovatıons ın Scıence and Educatıon, 21 - 23 Mart 2018

Effects of a sexual and reproductive health education in university youth: an Turkey experience

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health, Almeria, İspanya, 20 - 22 Haziran 2018, ss.1

Effects of a sexual and reproductive health education in university youth: an turkey experience

VIII International Conference on Intercultural Education and I International Conference on Transcultural Health: THE VALUE OF EDUCATION AND HEALTH FOR A TRANSCULTURAL AND GLOBAL WORLD [EDUHEM2018], Almeria, İspanya, 20 - 22 Haziran 2018

Effects of a Sexual and Reproductive Health Education in University Youth:An Turkey Experience

8th International Conference on Intercultural Education and 1st international Conference on Transcultural Health: The value of Education and Health for a Transcultural and Global World, Almeria, İspanya, 20 - 22 Haziran 2018, ss.1

Genital hygiene behaviors of women and their effect on vaginal infections

8th International Conference on Intercultural Education and the 1st International Conference on Transcultural Health, Almeria, İspanya, 20 - 22 Haziran 2018, ss.1

Türk Kadınların Doğum Ağrısı ile Baş Etme Yöntemleri

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.1

TÜRK KADINLARIN DOĞUM AĞRISI İLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

Üçüncü Basamak Bir Hastanede 4 Yıllık Sezaryen Doğumlarının Oranları ve Endikasyonları

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018

Üçüncü Basamak Bir Hastanede 4 Yıllık Sezaryen Doğumlarının Oranları ve Endikasyonları

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018

Annelerin Emzirme Konusunda Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.138

Annelerin Emzirme Konusunda Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi, Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.138

The Effect Of Maternal Obesity On Self-Esteem And Body Image, WorldConference on Health Sciences

4th World Conference on Health Sciences (HSCI-2017), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2017, ss.55

Defining Childbirth Fear And Anxiety Levels In Pregnant Women

7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM), Almeria, İspanya, 15 - 17 Haziran 2016, cilt.237, ss.1045-1052 identifier

Determining Comfort Levels of Postpartum Women after Vaginal and Caesarean Birth

7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM), Almeria, İspanya, 15 - 17 Haziran 2016, cilt.237, ss.1526-1532 identifier

The effect of pregnancy on happiness

7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM), Almeria, İspanya, 15 - 17 Haziran 2016, cilt.237, ss.1247-1253 identifier

Effects of gestational weight gain and body mass index on obstetric outcome in Turkey

14th NZCOM Biennial Conference, Skycity Auckland Convention Centre, Yeni Zelanda, 26 - 28 Ağustos 2016, ss.9-11

Experiences of the adolescents wity type1 diabetes.

Research and Evaluation in intercultural Education, Almeria, İspanya, 15 - 17 Haziran 2016

Determining Comfort Levels of Postpartum Women after Vaginal and Caesarean Birth

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM, Almeria, İspanya, 15 - 17 Haziran 2016, ss.10-18

Defining childbirth fear and anxiety levels in pregnant women

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM-, Almeria, İspanya, 15 - 17 Haziran 2016, ss.10-18

The effect of pregnancy on happiness

VII INTERNATIONAL Conference on INTERCULTURAL EDUCATION: EDUCATION, HEALTH AND ICT FROM A TRANSCULTURAL PERSPECTIVE HUM, Almeria, İspanya, 15 - 17 Haziran 2016, ss.10-18

Roy'un Kuramının Aile Yaklaşımında Kullanımı

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu I, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.284

Imogene King'in Amaca Ulaşma Teorisi

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu I, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.256

Imogene Kıng'in amaca ulaşma teorisi

Aile Temelli Yaklaşım sempozyumu 1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.256

Johnson Davranışsal Sistem Modeli ile Aileye Yaklaşım.

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.251-252

Imogene Kıng’in Amaca Ulaşma Teorisi

Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.256

Doğum eyleminin ikinci ve üçüncü evresinde yapılan bakım ve girişimlerin sıklığı”

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015, ss.44

Bir kadın dayanışması: Doğumda sosyal destek

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015, ss.42

Doğum eyleminin birinci evresinde yapılan bakım ve girişimlerin sıklığı

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27-30 Nisan 2015, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015, ss.43

Öğrenciler Pospartum Depresyonu Neye Benzetiyor?

2. Uluslaraerası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2015, ss.2-4

The Difficulties Encountered in Hospital Practices of Nursing Students.

İnternational Congress Exhibition on Current Trends on Science Tecnology Education., 24 - 27 Nisan 2014

Ebelik biliminde nitel araştırmaların önemi

3. Ulusal- 2. Uluslarası Ebelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013, ss.1

Adölesan Evlilik ve Gebelik: Türkiye Örneği

II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongres, Sakarya, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 2013, ss.1

6-13 yaş grubu çocukların bilgisayar oyunu bağımlılık düzeyinin değerlendirilmesi

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013, ss.1

Sağlık Ocağına başvuran 19-30 yaş arası evli olmayan bayanların akraba evliliklerine bakışları

.Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, Manisa, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2010, ss.189

KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinim Organ Bağışı Hakkındaki Düşünceleri

8. Ulusal/Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009, ss.88

Kitap & Kitap Bölümleri

Doğum Öncesi Dönem I

İstanbul Tıp Kiatpevleri, İstanbul, 2018

Kadına Yönelik Şiddet ve Gebelik

DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM II, Dr. Öğr. Üyesi Kıymet Yeşilçiçek Çalık Dr . Öğr. Üyesi Fatma Coşar Çetin, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.227-244, 2018

Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler

DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM I, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Coşar Çetin Dr . Öğr. Üyesi Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Editör, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.125-148, 2018

Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Egzersizin Önemi

Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ BC.., Editör, Göktuğ, Amasya, ss.318-329, 2016

Sağlığı Koruma ve Geliştirme ile Toplumsal Cinsiyetin İlişkisi

Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Demirbağ BC.., Editör, Göktuğ, Amasya, ss.99-122, 2016