Assoc. Prof. RECEP GÜMRÜK


Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

Mekanik


Research Areas: Mechanical Engineering, Mechanical, Solid Mechanics, Finite Element Methods, Mechanical Testing, Composites, Non Metallic Materials Production, Engineering and Technology


Names in Publications: GÜMRÜK RECEP, Guemruek Recep

Metrics

Publication

65

Citation (WoS)

428

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

501

H-Index (Scopus)

7

Citation (Scholar)

11

H-Index (Scholar)

3

Project

22

Intellectual Property

3

Thesis Advisory

2

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2012

2006 - 2012

Doctorate

Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri, Makina Mühendisliği, Turkey

2001 - 2006

2001 - 2006

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Makina Mühendisliği, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

SEÇİCİ LAZER ERGİTME YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN MİKRO KAFES YAPILARIN MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Karadeniz Technical University, -, Makina Mühendisliği

2006

2006

Postgraduate

ŞEKİL VERME İŞLEMİNİN ÇARPMA PERFORMANSINA ETKİLERİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Karadeniz Technical University, -, Makina Mühendisliği

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Mechanical Engineering

Mechanical

Solid Mechanics

Finite Element Methods

Mechanical Testing

Composites

Non Metallic Materials Production

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

2017 - 2022

2017 - 2022

Associate Professor

Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

2013 - 2017

2013 - 2017

Assistant Professor

Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

Managerial Experience

2014 - Continues

2014 - Continues

Deputy Head of Department

Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

Supported Projects

2021 - 2022

2021 - 2022

Parçacık Katkılı Termoplastik Kompozitlerin Vakum Altında Katmanlı İmalatı

Project Supported by Other Private Institutions

Vatandaş B. B., Uşun A., Gümrük R. (Executive)

2019 - 2021

2019 - 2021

3B Yazıcılarda sürekli elyaf takviyeli kompozit baskı yapabilen ekstrüder

Project Supported by Higher Education Institutions

(Project Abstract)
ŞİMŞEK C. (Executive), GÜMRÜK R., UŞUN A.

2018 - 2021

2018 - 2021

Katkılı Mikro Hücresel Kompozit Basabilen 3B Yazıcı Ekstrüder

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜMRÜK R. (Executive), UŞUN A.

2017 - 2021

2017 - 2021

Darbe Sönümleme Tüpleri İçin İç Basınç Torbası

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜMRÜK R. (Executive), KULEYİN H.

2018 - 2019

2018 - 2019

Basınçlandırılmış Enerji Sönümleme Elemanlarının Darbe Davranışının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜMRÜK R. (Executive), KULEYİN H.

2016 - 2016

2016 - 2016

Manyetoreolojik Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

GÜMRÜK R. (Executive), MAZLUM U., AYGÜN C.

Patent

2021

2021

3B yazıcılarda sürekli elyaf takviyeli termoplastik kompozit baskı yapabilen bir ekstrüder

Utility Model

Registered / Approved, The Invention Registration Number: TR 2019 04093 U5 , Standard Registration

2021

2021

Darbe sönümleme tüpleri için bir iç basınç torbası.

Patent

Registered / Approved, The Invention Registration Number: TR 2017 19881 B , Standard RegistrationCitations

Total Citations (WOS): 428

h-index (WOS): 7