Doç.Dr.

RECEP GÜMRÜK


Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Eğitim Bilgileri

2006 - 2012

2006 - 2012

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, Makina Mühendisliği, Türkiye

2001 - 2006

2001 - 2006

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği, Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

SEÇİCİ LAZER ERGİTME YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN MİKRO KAFES YAPILARIN MEKANİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği

2006

2006

Yüksek Lisans

ŞEKİL VERME İŞLEMİNİN ÇARPMA PERFORMANSINA ETKİLERİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Makina Mühendisliği, Mekanik, Katı Cisimler Mekaniği , Sonlu Elemanlar Yöntemi , Mekanik Testler, Kompozitler, Metal Dışı Malzeme Üretimi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendilik Fak., Makine Müh.

2013 - 2017

2013 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Investigation of wear resistance of the porcelain tile bodies by solid particle impingement using alumina particles

Aydin T., Bican O., GÜMRÜK R.

JOURNAL OF THE AUSTRALIAN CERAMIC SOCIETY, cilt.56, sa.2, ss.525-531, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

Investigation of mechanical properties of electroless nickel plated micro-lattice structures

GÜMRÜK R. , UŞUN A.

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.35, sa.4, ss.1783-1798, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Pressure wave propagation in pressurized thin-walled circular tubes under axial impact

KULEYİN H., GÜMRÜK R.

INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING, cilt.130, ss.138-152, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Determination of Strain Rate Sensitivity of Micro-struts Manufactured Using the Selective Laser Melting Method

GÜMRÜK R. , Mines R. A. W. , Karadeniz S.

JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, cilt.27, sa.3, ss.1016-1032, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

COMPRESSIVE MECHANICAL BEHAVIORS OF HYBRID COMPOSITE MATERIALS BASED ON MICRO LATTICE STRUCTURE AND RUBBERLIKE MATERIALS

GÜMRÜK R. , Mazlum U., Mines R. A. W.

RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, cilt.88, sa.1, ss.147-162, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Static mechanical behaviours of stainless steel micro-lattice structures under different loading conditions

GÜMRÜK R. , Mines R. A. W. , Karadeniz S.

MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, cilt.586, ss.392-406, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Compressive behaviour of stainless steel micro-lattice structures

GÜMRÜK R. , Mines R. A. W.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, cilt.68, ss.125-139, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

The influences of the residual forming data on the quasi-static axial crash response of a top-hat section

GÜMRÜK R. , KARADENIZ S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, cilt.51, sa.5, ss.350-362, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

A numerical study of the influence of bump type triggers on the axial crushing of top hat thin-walled sections

GÜMRÜK R. , KARADENIZ S.

THIN-WALLED STRUCTURES, cilt.46, sa.10, ss.1094-1106, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Seçici Lazer Ergitme Yöntemi ile Üretilen Mikro Kafes Yapıların Yüzeyinde Meydana Gelen Kusurların Mekanik Özelliklere Etkilerinin İncelenmesi

Uşun A. , Gümrük R.

Journal of Investigations on Engineering and Technology, cilt.3, sa.2, ss.58-67, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Experimental Investigation of MR Effect to RTV Silicone Rubber-based Magneto-rheological Materials

MAZLUM U., GÜMRÜK R.

Cumhuriyet Science Journal, cilt.38, sa.3, ss.563-571, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Experimental investigation of the effect of ferromagnetic particles addition on mechanical properties of magneto-rheological materials

MAZLUM U., GÜMRÜK R.

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.23, sa.4, ss.417-421, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2016

2016

INVESTIGATION OF DYNAMICS MECHANICAL BEHAVIOUR OF STAINLESS STEEL STRUCTURES PRODUCED BY THE SELECTIVE LASER MELTING TECHNIQUE

GÜMRÜK R. , KULEYİN H., RAW M.

International Journal of Engineering, Technology and Natural Sciences, cilt.1, sa.1, ss.23-30, 2016 (Hakemsiz Dergi)

2015

2015

MANYETO REOLOJİK ETİLEN PROPİLEN DİEN MONOMER VE DOĞAL KAUÇUK TÜRÜ SENTETİK KAUÇUKLARIN İZOTROP VE ANİZOTROP DURUMDA MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

MAZLUM U., GÜMRÜK R.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.8, ss.371-375, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF MAGNETO-RHEOLOGICAL ETHYLENE PROPYLENE DIENE MONOMER AND NATURAL RUBBER TYPE SYNTHETIC RUBBERS FOR BOTH ISOTROPIC AND ANISOTROPIC SITUATIONS

MAZLUM U., GÜMRÜK R.

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.21, sa.8, ss.371-375, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

BASINÇLANDIRILMIŞ İNCE CİDARLI TÜPLERİN ADAPTİF ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ OLARAK KULLANIMI

KULEYİN H., GÜMRÜK R.

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019

2019

2019

ENERGY ABSORPTION PERFORMANCE OF PRESSURIZED THIN-WALLED TUBES

KULEYİN H., GÜMRÜK R.

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019

2017

2017

Düşük Basınçta Karbondioksit Kullanarak RTV Silikon Köpük Malzemesi Elde Edilmesi

MAZLUM U., GÜMRÜK R.

International Conference on Advanced Engineering Technologies, 21 - 23 Ekim 2017

2017

2017

Harmonik Yükleme Altında Manyeto-reolojik Elastomerlerin Kesme Davranışının Belirlenmesi

MAZLUM U., GÜMRÜK R.

International Conference on Advanced Engineering Technologies, 21 - 23 Ekim 2017

2017

2017

Experimental investigations on particle erosion behavior of AA 6061 alloy

ACAR D. , MERİÇ D. , BUDUR A. İ. , GÜMRÜK R. , SOFUOĞLU H. , GEDİKLİ H. , et al.

9th Anakara International Aeropace Conference, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2017, ss.1-10

2016

2016

MANYETO REOLOJİK MALZEMELER ÜZERİNDEKİ MULLİNS ETKİSİ PARAMETRSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ

MAZLUM U., GÜMRÜK R.

International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia(IMSTEC 2016), 6 - 08 Nisan 2016

2016

2016

INVESTIGATION OF DYNAMICS MECHANICAL BEHAVIOUR OF STAINLESS STEEL STRUCTURES PRODUCED BY THE SELECTIVE LASER MELTING THECNIQUE

GÜMRÜK R. , KULEYİN H., RAW M.

MECHATECH '16 / International Mechanical Engineering and Technologies Conference, 17 - 18 Mayıs 2016

2016

2016

DETERMINATION OF DYNAMIC MATERIALS DATA FOR MICRO LATTICE STRUTS USING A TENSILE HOPKINSON BAR

RAW M., GÜMRÜK R. , KARADENİZ S.

17th International Conference on Experimental Mechanics (ICEM 17), 3 - 07 Temmuz 2016

2010

2010

An investigation of mechanical properties of constrained stainless steel BCC micro lattice structures

GÜMRÜK R. , RAW M., SOZOS T.

13th International Materials Symposium (IMSP’2010), 13 - 15 Ekim 2010, cilt.147

2006

2006

The effects of the sheet metal forming process on the crash performance

GÜMRÜK R. , KARADENİZ S.

11th. Conference for Computer-Aided Engineering and System Modeling, 13 - 15 Eylül 2006


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 222

h-indeksi (WOS): 5