Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Aralık 2019 Mersin University Journal of Maritime Faculty (MEUJMAF)

    Diğer Dergiler

  • Haziran 2017 Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi